„V hranické dvoraně se sejdou nejen zástupci místních středních škol, ale i reprezentanti škol z bližšího i vzdálenějšího okolí," doplnila organizátorka akce Olga Vilímková.