Jménem obyvatel Cementářského sídliště vystoupila vloni na jedné ze zastupitelských schůzí její členka Jarmila Žurmanová s touto žádostí: „Já i moji sousedé bychom potřebovali, aby byly nevzhledné valy u našich domů co nejdříve odstraněny. Chtěli bychom zateplit fasádu a ony nám v tom překážejí.“

Město tehdy přislíbilo, že podzemní prostory, které měly sloužit jako kryty CO, prozkoumá a zváží, zda je jejich odstranění reálné. Hrozilo totiž, že jimi vedou inženýrské sítě.

Průzkum ukázal, že dvěma valy prochází elektrické vedení, ale čtyři další že je možné odstranit bez problémů.

„Celou akci jsme tedy rozdělili na dvě části. V první fázi necháváme likvidovat valy, ve kterých žádné sítě nejsou, což nás vyjde na 120 tisíc korun,“ informoval tiskový mluvčí Hranic Petr Bakovský.

Zbývající dva valy bude však radnice moci vybagrovat až poté, co si ČEZ zajistí přeložky svých sítí. „Náklady s tím spojené si bude energetická společnost účtovat od majitelů těch domů,“ upozornil Bakovský s tím, že samotné odstranění valů bude pak opět přičteno na vrub města.