Lidé ji, stejně jako každoročně, seženou v kavárně na zámku.

Humanitární prodej květů pořádá sdružení Šance na mnoha místech Moravy a Slezska již dvanáctým rokem. „Na Hranicku se do ní aktivně zapojují i Mateřská škola Klíček na Struhlovsku, Základní a mateřská škola Černotín, Základní a mateřská škola Bělotín, farníci v Hustopečích nad Bečvou a letos nově také Umělecká škola v Odrách,“ vyjmenovala spoluúčastníky místní koordinátorka akce Mirka Knoblochová s tím, že pravidelně odebírají květy také lázně Teplice nad Bečvou, které pak jimi zdobí své léčebny a ubytovací domy.

Výtěžek z prodeje Vánočních hvězd poputuje jako tradičně do Fakultní nemocnice v Olomouci. „Posláním našeho sdružení je totiž zlepšit podmínky hospitalizovaným dětem s náročnou protinádorovou léčbou a usnadnit jejich návrat do běžného života,“ vysvětlila Knoblochová.

Šance je název sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, které vzniklo v roce 1992 pod původním názvem Haima. Současné pojmenování dostalo až o sedm let později.