Podle hranické radnice bude strom odstraněn nejpozději do čtvrtka 20. února.

„Třeba si letos řekli, že ten strom rovnou použijou i jako kraslicovník,“ glosoval nekončící přítomnost vánočního stromu na náměstí jeden z kolemjdoucích.

Tento nápad s jehličnanem místo listnáče se nicméně realizace nedočká.

„Vánoční strom z Masarykova náměstí bude odvezen do 20. února. Stejně tak i vánoční strom u severního křídla zámku,“ informovala referentka odboru správy majetku MěÚ Hranice Kateřina Cyžová.

Na místě jednoho vyroste druhý

Absence stromu na náměstí nicméně nepotrvá dlouho. Už od 1. dubna zde bude vyhlížet Velikonoce již zmíněný kraslicovník. I přesto, že Městská kulturní zařízení využijí k nazdobení stromu kraslice z let předešlých, uvítají rovněž kraslice nové.

Své výrobky tak mohou zájemci nosit do Turistického informačního centra, do muzea na Staré radnici nebo do Galerie Synagoga do pondělí 30. března.

Tradice velikonočního stromu nazdobeného kraslicemi všech barev i uměleckých zpracování vznikla v roce 2016. Loni větve kraslicovníku zatěžkaly více než čtyři tisíce vyfouknutých vajíček.