„Jedná se o dospělého jedince, který je viditelně zesláblý tak, že nemůže vzlétnout. Důvodů, proč se ocitl v takovém stavu, může být několik. Buď na něj někdo vystřelil brokem, což lze posoudit jen rentgenem, nebo jej někdo přiotrávil. Druhá z variant se zdá ale pravděpodobnější,“ informoval vedoucí Ornitologické stanice (ORNIS) v Přerově Zdeněk Vermouzek.

Přerovští ornitologové se ihned po převezení včelojeda na stanici snažili opeřenci doplnit tekutiny. „Byl hodně žíznivý,“ dodal Zdeněk Vermouzek.

Včelojed lesní patří podle ornitologů ke vzácnějším druhům dravců, které se v přírodě vyskytují zřídka. I když je na první pohled podobný káněti, jeho strava je tvořena úplně jinou potravou.

„Narozdíl od káněte se živí larvami blanokřídlého hmyzu, nejčastěji vos,“ vysvětlil Vermouzek. Podle něj je velmi pravděpodobné, že včelojed někde v okolí nálezu právě hnízdí, neboť v tomto období dochází k rozmnožování těchto ptáků. Nalezeného jedince čeká prohlídka u veterináře a převezen bude do záchranné stanice pro handicapované živočichy v Němčicích na Hané.

„Pokud to jeho zdravotní stav dovolí, bude časem vypuštěn zpět do přírody,“ doplnil Vermouzek. Podle jeho slov je včelojed lesní jedním z posledních živočichů, kteří musejí být „na zotavení“ převezeni do Němčic na Hané.

V areálu ornitologické stanice se totiž už od poloviny dubna staví zařízení podobného typu, které poskytne zázemí nalezeným, zraněným nebo nemocnýmživočichům.

„Stavba záchranné stanice pokračuje podle plánů a předpokládáme, že k jejímu otevření dojde zhruba na přelomu června a července,“ informoval Zdeněk Vermouzek.

K realizaci záchranné stanice přerovské ornitology vedla skutečnost, že je lidé hojně vyhledávají s nalezenými živočichy, na které náhodně narazí někde v přírodě. Nové zázemí bude určeno především pro zraněné opeřence, ale i další živočichy žijící ve volné přírodě.