První možností je podat listinnou žádost adresovanou obecnímu úřadu podle místa trvalého pobytu s vlastním úředně ověřeným podpisem. Dále může občan uplatnit elektronickou žádost s uznávaným elektronickým podpisem. Alternativou je i elektronická podoba zaslaná prostřednictvím datové schránky.

Nejjednodušší volbou je dostavit se na úřad osobně. „Stačí mít platný občanský průkaz. Pokud se občan dostaví osobně na ohlašovnu, vydáme mu voličský průkaz na počkání," informoval Petr Bakovský, mluvčí Městského úřadu v Hranicích.

Podle platného zákona se vydávání průkazů zahajuje patnáct dnů před volbami, tedy ve čtvrtek 10. října.

„Žádost v listinné a elektronické podobě musí být doručena nejpozději 18. října. Osobní žádosti vyřizujeme do 23. října do 16 hodin," doplnil Bakovský. 

SOUVISEJÍCÍ: Kdo se chce stát poslancem? Podívejte se na detailní krajské kandidátky