Doneste je od pondělí 6. do pátku 10. listopadu, vždy od 8 do 17 hodin, do dvorany hranického zámku, kde bude v tyto dny probíhat sbírka Hvězdičky.

I malou hračkou lze udělat velikou radost dětem, které si nemají s čím hrát.

„K této sbírce hraček mne inspiroval můj syn, který asistoval při odebírání dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu. Když vybídla pěstounka maminku, aby dětem dala s sebou nějaké hračky, zjistilo se, že každé dítě má pouze jednu starou hračku,“ vysvětlila jednatelka společnosti Santia, která se na pořádání podílí Květoslava Santlerová.


Věnované hračky poputují do několika institucí, například na Odbor sociálních věcí Městského úřadu Hranice, do azylového domu Elim nebo do hranického dětského domova.

Ve sběrném místě se budou přijímat čisté hračky zabalené do průhledného sáčku.

Akci pořádá pod záštitou Městského úřadu Hranice Yveta Sommerová ve spolupráci se společností Santia a hnutím žen Minerva 21.