Výstava se připravila u příležitosti 75. výročí od předání mauzolea veřejnosti a pěti uplynulých let od jeho rekonstrukce.

V pěti vybraných termínech se veřejnosti nabízí možnost přístupu právě i do mauzolea. Prvním termínem je sobota 27. října od devíti do šestnácti hodin.

Mauzoleum bude zpřístupněno také 1. 11. (13.00 – 16.00), 3. 11. (9.00 – 16.00), 8. 11. (13.00 – 16.00) a poslední možností vstupu je neděle 11. listopadu, tedy na Den válečných veteránů.

V tento den bude mauzoleum pro veřejnost otevřeno opět od devíti do šestnácti hodin.