„Tato investice je naplánovaná na tři etapy. Ukončení celé akce plánujeme na listopad. Rondel přispěje k bezpečnosti na dosud velmi nepřehledné křižovatce, ale také zatraktivní celou náves. Součástí této investice je totiž nejen vybudování okružní křižovatky, ale také rekonstrukce celého středu obce,“ uvedl starosta Všechovic Radovan Mikuš.

Stavební práce byly v obci zahájeny v pondělí, kdy také začalo platit dopravní omezení. Pro autobusy a místní obyvatele je objízdná trasa vedena provizorně okolo základní školy. Ostatní řidiči musejí využít objízdných tras vedených mimo obec.

Všechovický starosta si je vědom toho, že pro život v obci bude mít stavba velký dopad. „Proto prosím o trpělivost, toleranci a respektování dopravních značení. Věřím, že na konci letošního roku celé dílo oceníme,“ dodal starosta.

Všechovice na rekonstrukci návsi získaly dotaci ve výši 31 milionů. Zbývající necelé 4 miliony by měla uhradit obec. Ta má však v plánu zažádat si na dofinancování stavby o další dotaci.