„Probíhají jednání se Správou železniční dopravní cesty, která je vlastníkem nádraží. Rádi bychom, kdyby došlo v příštím roce alespoň k nějaké rekonstrukci, protože stav nádraží je opravdu tristní," uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

„Nádražní budova v Teplicích je zcela mimořádná. Jedná se o jednu z nejkrásnějších a nejzachovalejších nádražních budov z meziválečného období, která je bohužel zcela nevyužitá. Město se ji tak bude postupně snažit získat do svého vlastnictví a vytvořit z ní jakýsi výchozí turistický bod s informačním centrem, expozicí a tak dále," prozradil městský architekt Marek Kuchta.

Město by v komplexu budov rádo vytvořilo informační centrum o Hranické propasti, která se nachází v bezprostřední blízkosti.

„Přesná podoba v tuto chvíli ještě není známa, ale je jisté, že by to měl být pro příští rok stěžejní projekt k větší propagaci Hranické propasti," řekl Petr Bakovský.

„Pravděpodobně se prozatím opraví jen jedna místnost, ve které se turista dozví základní informace o propasti, co je na ní zajímavého, proč by se na ni měl jít podívat, kudy se vydat, či jaké jiné památky může v okolí navštívit," upřesnil Marek Kuchta.

„Až bude celý komplex ve vlastnictví města, pak se bude řešit jako jeden celý dům. Opatření, která chystáme na příští rok, jsou v podstatě provizorní, proto se je budeme snažit provést co nejefektivněji a za co nejmenších nákladů. Byly bychom rádi, kdyby zde již příští turistickou sezónu našli lidé něco nového," vysvětlil městský architekt.

Novou podobu by měl získat i prostor před nádražím. „Plánuje se rekonstrukce přechodu a jeho blízkého okolí, chodníků a tak podobně. Přechod by měl mít bezbariérový přístup a měl by být osvětlen. Budeme žádat o dotaci na tento projekt," prozradil dále Petr Bakovský.

Chystaný projekt je do jisté míry reakcí na letošní naměření největší světové hloubky Propasti.

„Připravujeme plán, jak Propast nejlépe zpropagovat a využít. Spolupracujeme na tom s Hranickou rozvojovou agenturou. Je zde problém, že veškeré postupy se musí sladit se speleology i ochránci přírody. Je potřeba, abychom například nějakým způsobem nenarušili výzkum speleologů," zakončil Petr Bakovský.

David Král