„Denně průtok vody na Veličce vyhodnocuje místní pozorovatel, který nám výsledky posílá. Toto měření slouží k posouzení režimu průtoku vody pro její odběratele. Musíme znát charakteristiku průtoku, aby vůbec něco teklo, obzvlášť v těchto suchých měsících,“ informoval vedoucí ostravské skupiny povrchových vod Českého hydrometeorologického ústavu Ivo Winkler.

Další stanice k měření průtoku vody je zabudovaná v Teplicích nad Bečvou. Ta zaznamenává stav a průtok řeky Bečvy. „Tato stanice je však zcela moderní a průtočné množství vody v řece Bečvě nám automaticky několikrát denně přenáší,“ dodal Ivo Winkler.

Aktuální data měření také slouží k určení stupně povodňové aktivity pro předpovědní a hlásnou povodňovou službu. Úterní měření průtoku řeky Bečvy zaznamenalo na stanici s přenosem v Teplicích nad Bečvou v 11 hodin dopoledne setrvalý stav.