Pro dívky nebylo na ulici bezpečno. Odměnou pro šmigrustanty byli čokoládoví zajíci, vajíčka, někde i peníze, pro dospělé štamprlička..