Místnosti provoněly i bohatě zdobené dorty a perníčky místních cukrářek.

„Máme stálé vystavovatele. Přispívá nám okolo padesáti lidí, ale výstavou žijí celé rodiny. Vystavované výrobky přichází každoročně zhlédnout okolo dvou set padesáti návštěvníků,“ prozradila Marie Bzecková z dámského klubu, který výstavu uspořádal.

Jak dodala další členka klubu, spolupracují také se školkou v Bezuchově a Základní školou v Želatovicích.

„I když jsme malá vesnice, máme tu spoustu krásných věcí od místních obyvatel,“ prozradila jedna z členek dámského klubu.