„Na projednání „Programu rozvoje města Hranic na roky 2020-2030“ jsou zváni všichni občané, podnikatelé a další zájemci působící na území města Hranice, kteří budou seznámení s vývojem města Hranice v časovém horizontu příštích deseti let. Účastníci mohou vznášet dotazy a připomínky.“

Takto setkání avizovalo vedení města na svých webových stránkách. Projednávání se však zúčastnila zhruba jen dvacítka občanů.

„Já bych se chtěla zeptat, proč je toto veřejné projednávání už od dvou hodin, kdy je většina lidí ještě v práci? Za druhé bych se chtěla zeptat na životní prostředí, co tady vlastně dýcháme? Jak je možné, že jsme v kvalitě ovzduší skončili na 187. místě z 206 porovnávaných měst v republice, a město nevyvíjí žádnou velkou snahu, aby se situace zlepšila? A co měřící stanice, která v podstatě nefunguje a vyhazuje nesmyslné hodnoty?“ adresovala starostovi Jiřímu Kudláčkovi svůj dotaz jedna z přítomných občanek.

„Uděláme ještě jedno setkání s veřejností ve večerních hodinách, kde občany seznámíme s finální podobou plánu,“ reagoval starosta Jiří Kudláček na první část dotazu.

„Životní prostředí a ovzduší je samozřejmě jednou z našich priorit. Stávající měřící stanici reklamujeme, takže problém by měl být brzy vyřešen,“ připojil starosta k druhé části otázky.

Bude se nám lépe dýchat?

Diskuze o životním prostředí následně zabrala většinu času veřejného projednávání.

„Chápu, že měřící stanice je hrozná, ty hodnoty jsou šílené, ale co si budeme povídat, je to věc města. Město má zajistit, aby to bylo v pořádku,“ je přesvědčen bývalý předseda představenstva společnosti Ekoltes, František Smolka.

„Hranice už mají dlouhodobý plán o životním prostředí, ze kterého jsem byl tehdy nadšen. Jeho naplňování je však věc druhá. Jediné konkrétní kroky, které byly podniknuty, jsou zametače ulic, nějaká výsadba stromů a zmíněná nefunkční měřící stanice. To není dost,“ přidal František Smolka a zmínil také možnou regulaci podniků či dopravy ve městě.

„Město nemá žádné páky na podniky, jak jim něco nařídit. Firmy mají své regulační řády, které schvaluje kraj. Nedá se ale říct, že by místní podniky nic nedělaly, když například Cementárna produkuje zhruba desetkrát méně škodlivin, než by podle limitů mohla,“ uvedl Jiří Kudláček a pokračoval.

„Regulační plán nemá žádné město České republiky. Není v tuto chvíli reálné, aby například město mohlo zakázat vjezd nákladní dopravy do města a tak dále,“ doplnil starosta.

„Produkci emisí sice město regulovat nemůže, ale může regulovat hlučnost dopravy i podniků. S firmami se nám navíc v minulém volebním období dařilo poměrně úspěšně jednat a hovořili jsme o tom, kam se jsou v těch číslech schopny dostat. Na těchto věcech se začalo pracovat a podniky byly ochotny spolupracovat. Důležité je tedy jednat, protože vůle zde je,“ přidal do diskuze svůj názor bývalý místostarosta a současný zastupitel Ivo Lesák

„Co se týče zamezení průjezdnosti. Ano zamezení celkového průjezdu možné není, ale je možné tomu pomoci například snížením rychlosti. Páky tu tedy jsou. Ne tak razantní, ale jsou,“ dodal Ivo Lesák.

Co je to program rozvoje města?

Program rozvoje města je jedním ze základních rozvojových dokumentů, který se zabývá předpokládaným vývojem města v letech 2020 až 2030. Stanovuje střednědobé a dlouhodobé cíle, které by měly vycházet z potřeb občanů.

Jako hlavní priority tak stanovuje vytvoření dobrých podmínek pro bydlení, bezpečnost, vzdělávání, kulturu, volnočasové aktivity, sport a zdravotní a sociální péči. Klade důraz na ochranu životního prostředí, snahu o lepší kvalitu ovzduší, či kvalitní a dostupnou dopravu. V neposlední řadě chce město usilovat o zlepšování služeb veřejné správy.

Připomínkovat program rozvoje města mohou občané do 17. října.