Možnost prohlédnout si veřejnou zakázku byla na internetových stránkách městského úřadu i teď prostřednictvím elektronické úřední desky. Od ledna 2011 už bude přímo v hlavním menu zavedena nová rubrika Veřejné zakázky.

„K tomuto kroku jsme přistoupili, aby si každý občan mohl pohodlně najít veškeré informace o veřejných zakázkách. Přeci jen každý nevěděl, že je to možné dohledat pod úřední deskou,“ řekl mluvčí radnice Petr Bakovský.

Tři extra podrubriky

Rubrika veřejných zakázek bude obsahovat tři podrubriky. Zájemci si zde budou moci prohlédnout předpokládané zakázky, vyhlášená výběrová řízení a výsledky výběrových řízení. Pokud jde o předpokládané zakázky, tak zde bude umístěn přehled nejdůležitějších očekávaných výběrových řízení.

„Tento přehled bude vycházet ze schváleného rozpočtu města a podaných žádostí o dotace,“ popsal obsah mluvčí města. Přesto ale tato výběrová řízení nemusí být vypsána. Zhatit je může například nepřidělení dotace.

Druhou podrubrikou budou vyhlášená výběrová řízení. Odtud bude každý po kliknutí přesměrován na úřední desku, kde jsou zveřejňovány všechny zakázky nad sto tisíc korun.

„To již v současné době běží, jedná se jen o napojení na nový systém,“ připomněl Petr Bakovský.

Poslední podrubrikou, na kterou se budou moci občané podívat, jsou výsledky výběrových řízení. Tam naleznou informace o kompletním průběhu řízení. Každý se bude moci podívat například na složení komise nebo na to, jak byla která nabídka hodnocena. Současně se také dozví, proč vítěz veřejnou zakázku získal.

„Hlavní důvod proč jsme k tomu přistoupili je, aby se veřejné zakázky zadávané radnicí ještě více zprůhlednili,“ poznamenal mluvčí radnice Petr Bakovský. (zem)