Na druhém místě skončil Bělotín na Hranicku a třetí obcí jsou Svésedlice na Olomoucku.

„Do soutěže jsme se přihlásili poprvé. Je to vítězství všech našich občanů, kteří se maximálně podílí na životě v obci,“ radoval se po vyhlášení starosta Šumvaldu Josef Šenk.

Kromě Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže se Šumvaldští mohou těšit také na odměnu od hejtmanství v podobě tří set tisíc korun.

Bělotín získá dvě stě tisíc a Svésedlice pak sto tisíc korun.

Oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu byla oceněna obec Býškovice, modrou stuhu za společenský život získaly Troubky.

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže a předání Zlaté stuhy se ve vítězné obci uskuteční koncem července.

Šumvald se navíc zúčastní celostátního kola, jehož výsledky budou oznámeny 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2018:

Finanční ocenění OK ve výši 600 tisíc korun
Šumvald – I. místo a Zlatá stuha za vítězství v krajském kole soutěže (300 tisíc korun)
Bělotín – II. místo (200 tisíc korun)
Svésedlice – III. místo (100 tisíc korun)

Ocenění komise

Lipová – za promyšlené vytváření dobrého místa pro život

Zlatá cihla z Programu obnovy venkova
Bludov – kategorie B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby (objekt „Měšťanky“)

Ceny se speciálním finančním oceněním OK (50 000 korun/obec)
Dobrochov – cena naděje pro živý venkov – za vytváření venkovské pospolitosti a spolupráci se sousedními obcemi
Hlásnice – ocenění za návrat k historickému rázu krajiny a otevřenosti obce světu
Hlušovice – ocenění za aktivní vytváření podmínek pro život a dynamický rozvoj obce
Babice – ocenění za příkladnou spolupráci s místními spolky, s mikroregionem a MAS

Stuhy (finanční ocenění MMR)
Býškovice – Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Troubky – Modrá stuha za společenský život