„Tato opatření mají formu vyhlášek a jsou stanovena tehdy, pokud dojde k výskytu nákazy,“ řekl Aleš Zatloukal z Krajské veterinární správy v Olomouci. Mimořádná veterinární opatření jsou volně dostupná na internetových stránkách Státní veterinární správy České republiky.

Mezi základní zásady těchto opatření patří kontrola zdravotního stavu drůbeže a zamezení kontaktu chovaných zvířat s volně žijícími ptáky. To znamená, že zvířata ve velkochovech drůbeže musí být umístěna do speciálních prostorů, do kterých nesmí vstoupit nikdo nepovolaný.

Navíc platí určitá omezení při pořádání výstav a soutěží ptactva. „Velkochovatele kontrolujeme průběžně a zatím byly nálezy viru ptačí chřipky u zkoumaných drůbežáren negativní,“ doplnil Aleš Zatloukal.