Zřejmě nejblíže má k realizaci projekt na zbudování větrného parku v Rakově na Hranicku, který nyní prochází procesem posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Do konce ledna se mají k dokumentaci vyjádřit dotčené správní úřady a územní samosprávní celky. Pokud všechno dobře půjde, mohl by se začít stavět větrný park už na jaře příštího roku.

Rakov: Je to pro nás přínos

„Jestliže projde posouzení EIA a proti záměru nebude nikdo nic namítat, může investor stavby zažádat o vydání územního rozhodnutí,“ shrnul starosta Rakova Vojtěch Skácel.

Optimistickým odhadem zahájení výstavby větrného parku je podle jeho slov jaro 2009. Starosta zároveň vysvětluje, co obec k podpoře záměru vedlo.

„Nabídka brněnské firmy Ventureal, která chce u nás projekt realizovat, je ekonomicky zajímavá. Pro rozpočet obce by to mělo nesporně finanční přínos,“ podotýká.

Kromě peněz do rozpočtu navíc firma obci nabízí opravu místních komunikací nebo úpravu zeleně v obci. „Bez nadsázky se dá říci, že takový záměr přivede do obce kapitál a bude pro nás znamenat výrazné ekonomické oživení,“ poznamenal starosta Rakova.

Svou roli hraje i zvýšení atraktivity pro turisty - park se má totiž nacházet v blízkosti cyklostezky Záhoran. Toho, že by se elektrárně nedostávalo větrného pohonu, se místní nebojí.

„Nacházíme se totiž v blízkosti Moravské brány,“ vysvětlil starosta. Větrný park by měl zasahovat několik obcí – kromě Rakova také Malhotice nebo Dolní a Horní Nětčice. Dalších se pak dotkne okrajově - jedná se třeba o Všechovice nebo Býškovice.

V Rakově už kvůli stavbě větrného parku proběhla dvě veřejná projednávání a záměr byl v roce 2006 schválen také zastupiteli.

Všechovice: lidé byli proti

Zatímco obyvatelé Rakova nemají vůči záměru vážnější výhrady, jiným vadí. „Naši lidé proti tomu neprotestovali, vysvětlili jsme jim, že bude elektrárna umístěna v dostatečné vzdálenosti od bytové zástavby,“ konstatoval starosta Rakova.

Naproti tomu obyvatelé ze Všechovic nadšení pro získávání alternativních zdrojů elektrické energie nesdíleli. „Někteří lidé v obci byli proti této stavbě, takže diskuse s investorem skončila dřív, než vůbec začala,“ přiblížil starosta Všechovic Radovan Mikuš.

O projektu se už tedy nyní nejedná. „Má to finanční přínos do rozpočtu spíše pro obce, které mají méně obyvatel, ale ne pro nás. Finanční kompenzace obcí za umístění elektráren na jejich katastru navíc neodpovídá výši investice, která se pohybuje kolem 1,5 miliardy korun,“ vysvětlil důvody nezájmu lidí o stavbu větrného parku Mikuš.

„Nás se stavba dotkne jen zčásti, měla by se u nás nacházet jen jedna elektrárna. S vážnějšími výhradami místních jsme se tedy nesetkali,“ přiblížil také starosta Opatovic Antonín Tomeček. Zastupitelé obce podle jeho slov projekt posvětili.

Domaželickým plán pokazil radar

Především ekonomický přínos byl hlavním důvodem, proč se rozhodly obce na Přerovsku, oslovené investorem, do stavby větrné elektrárny jít. Některé z nich ale nakonec ze záměru vycouvaly nebo jsou jednání na mrtvém bodě.

„Pořád probíhají jednání, ale stále není nic rozhodnuto. Zastupitelé sice o záměru diskutovali, ale přijali by ho jen za určitých podmínek. Ty zatím stále nejsou vyjasněné,“ popsala třeba situaci v Jindřichově na Hranicku pracovnice zdejšího obecního úřadu Jana Biskupová.

Také tady se o stavbě větrné elektrárny vážně uvažovalo. Podobné plány měli ještě donedávna i v Domaželicích na Přerovsku. „Věnovali jsme se skoro celý rok přípravě, místní lidé proti stavbě nic nenamítali a podporovali ji i zastupitelé,“ přiblížil starosta Domaželic Jaroslav Suchánek.

Nakonec ale z plánované stavby sešlo. „Důvodem bylo zamítavé stanovisko jednoho z dotčených orgánů. Stálo v něm, že se v Domaželicích větrná elektrárna nemůže stavět, protože by vrtule při pohybu rušily radar na letišti v Bochoři,“ shrnul starosta Jaroslav Suchánek.

Obec se nejprve snažila prosadit stavbu menší větrné elektrárny, nakonec ale od záměru úplně upustila.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika