Problematikou zpřístupnění radniční věže pro veřejnost se zabývali studenti místního gymnázia už před dvěma lety.

Tehdy vytipovali problémy města, které by chtěli vyřešit, a právě věž staré radnice jim přišla nejzajímavější.

V rámci projektu Občan, do kterého se škola každoročně zapojuje, zpracovali počítačovou prezentaci s názvem Radniční schody skoro do nebe. Projekt představili veřejnosti, zastupitelstvu i svým kolegům v regionálním a celostátním kole.

Zejména u veřejnosti se jejich pokus o zpřístupnění setkal s podporou. Pro realizaci se nakonec nadchli i hraničtí zastupitelé, kteří dali projektu zelenou.

Přišly však komunální volby a změna vedení města, a nad zpřístupněním věže visel otazník. „Největším problémem bylo najít vhodné místo v blízkosti radnice pro sirénu, která se na věži donedávna nacházela. To se nakonec těsně povedlo,“ popsal jednu z příčin zdržení realizace akce nynější hranický starosta Miroslav Wildner (ODS).

Ten poukázal na to, že zpřístupnit tuto historickou památku není levná záležitost. „Rozpočet na rekonstrukci se nakonec vyšplhal přes milion korun, nicméně je naší prioritou stihnout to nejpozději do voleb,“ slíbil starosta s tím, že s největší pravděpodobností bude věž zpřístupněna již v roce 2009.

Novinkou letošního léta by měla být po vzoru Lipníku nad Bečvou průvodcovská služba. Pokud se průvodci v Hranicích osvědčí, budou spolu se zpřístupněnou věží jedním z hlavních lákadel pro příští sezonu.