„Rekonstrukce viaduktů bude probíhat zhruba do dubna 2008, ale provoz na trati mezi Přerovem a Hranicemi tímto nebude ovlivněný, protože se opravy týkají nepoužívané výtažné koleje, která je provozně postradatelná,“ informoval přednosta správy mostů a tunelů SDC Olomouc Miroslav Basler.

Rozsah a postup oprav bude podle jeho slov závislý na přidělení finančních prostředků a na počasí. „Naplánované je snesení koleje i troleje nad ní, odtěžení štěrkového lože, položení nové izolace proti vodě na povrch kleneb z rubu a nové přezdění cihelného zdiva říms a sloupků zábradlí,“ popsal opravy Miroslav Basler.

Přitom v únoru uvažovaly České dráhy o tom, že část železničního mostu zboří. Zdůvodňovaly to tím, že cihlová část viaduktů chátrá a vypadávající zdivo ohrožuje kolemjdoucí.

Hranická radnice se rozhodla viadukty zachránit. Obrátila se na ministra kultury s žádostí o zařazení viaduktů mezi památky. V září byly tři železniční viadukty v Hranicích prohlášeny kulturní památkou.

Jak tehdy uvedla Iva Orálková z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu, patří hranické viadukty k předním železničním mostním stavbám dochovaným v autentické podobě.

K zapsání viaduktů na seznam památek přispělo i to, že trojice viaduktů pochází z různých fází vývoje železniční dopravy a dokládá vývoj dopravního stavitelství v regionu.

Tři hranické viadukty byly postaveny v rozmezí let 1846 až 1939. Jeden je cihlový, jeden kamenný a nejmladší z předválečné éry železobetonový.

Zatímco oba starší viadukty mají 32 polokruhových klenebních oblouků, železobetonový viadukt stojí na 30 klenbách. Délka každého z nich přesahuje 400 metrů.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika