Na začátku byl úmysl Českých drah, které v únoru informovaly, že chtějí část železničního mostu zbořit. Zdůvodňovaly to tím, že cihlová část viaduktů chátrá a vypadávající zdivo ohrožuje kolemjdoucí.

Hranická radnice reagovala tím, že napsala dopis ministru kultury s žádostí o pomoc. „Požádali jsme ministra o posouzení objektu viaduktů z hlediska toho, zda by nebylo možné zahájit řízení o jejich zařazení mezi nemovité kulturní památky. Jejich historická hodnota je totiž značně vysoká,“ sdělila hranická místostarostka Radka Ondriášová (Právo a Spravedlnost).

Jako odpověď přišel z ministerstva kultury dopis s tím, že proces řízení o zařazení viaduktů mezi památky byl již zahájen.

„Tento proces trvá poměrně dlouho a může se táhnout i deset let. Důležité je, že už nyní musí každý přistupovat k viaduktům tak, jako by byly památkou,“ uvedl Petr Vystrčil, který má na hranickém městském úřadě na starosti státní památkovou péči.

Podle jeho slov se první snahy o zařazení viaduktů mezi památky datují do poloviny devadesátých let. „Tehdy ale proběhla reorganizace Státního památkového ústavu a kvůli různým zádrhelům se celý proces zastavil,“ informoval Petr Vystrčil.

Úmysl Českých drah zbourat cihlový viadukt vyvolal mezi obyvateli Hranic značný rozruch. „Vůbec si takovou věc nedokážu představit. Byla by to hrozná škoda,“ komentoval před časem celou věc Vojtěch Mastil z Hranic.

Kromě viaduktů zažádala hranická radnice ministerstvo kultury také o to, zda by mezi památky nezařadilo i objekt bývalé vojenské akademie. I ta má podle radnice značnou historickou hodnotu.