Veškeré informace a zajímavosti z okolí přibližuje Průvodce Moravskou bránou. Vydalo jej volné sdružení Moravská brána, které tvoří města Přerov, Lipník nad Bečvou a Hranice se svými informačními centry, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Lázně Teplice nad Bečvou, Muzeum Komenského v Přerově s hradem Helfštýnem a Hranická rozvojová agentura.

Průvodce vydali vlastními silami

„Turistický průvodce v oblasti Moravské brány dlouhodobě chyběl. Členové sdružení na tento nedostatek stále upozorňovali a snažili se jej vyřešit s institucemi cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Projekt bohužel tematicky nezapadal do zadání dotačních titulů, které byly pro cestovní ruch v kraji vypisovány. Bylo zřejmé, že tudy cesta nepovede. V jiných krajích jsme se však s obdobnými materiály běžně setkávali a vlastní zkušenost nás jen utvrdila v tom, že tyto materiály jsou praktické a účelné. Proto jsme se rozhodli průvodce vydat vlastními silami. Obrovský přínos spatřuji v tom, že průvodce redigovali pracovníci z daných turistických lokalit, čili lidé, kteří je znají jako své boty. Návštěvníkům tak přiblížili i místa méně známá nebo informace, které nejsou běžně v povědomí. K nim patří například historické rarity," řekla Jitka Ihraczká, referentka cestovního ruchu v Lipníku nad Bečvou.

Územím Moravské brány vedla Jantarová stezka

Moravská brána je rozlohou nevelké území, avšak přímo plná pozoruhodností. Od pradávna bylo významnou komunikační spojnicí Moravy a Slezska, v pravěku tudy vedla proslulá obchodní Jantarová stezka a v dobách Habsburské monarchie jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí. „Dnes tudy prochází páteřní dálnice D1. Členové volného sdružení Moravská brána si toto propojení uvědomují a nabízejí návštěvníkům nevšední zážitky na zemi, v podzemí, pěšky i na kole," dodala Ihraczká.

Průvodce seznámí čtenáře s historií, památkami, přírodními zajímavostmi a pozoruhodnostmi měst i muzeí v Moravské bráně, které střeží hrad Helfštýn. Nabídne zajímavé náměty k výletům či různé možnosti ke strávení dovolené. „Rozhodnete-li se vydat po stopách kyselky, představí vám Lázně Teplice nad Bečvou a jejich prameny, Zbrašovské aragonitové jeskyně či bezednou Hranickou propast. Vydat se můžete také po vlastivědné stezce Předmostím až do pravěku nebo z Přerova do Dubu přes Království až k mamutovi," přibližuje Jitka Ihraczká. Publikace naláká na cestu po krasových kopečcích kolem Hranic nebo na odpočinek v oáze klidu u Valšovických jezírek či v hudebním a filmovém muzeu v Hustopečích nad Bečvou.

Průvodce je k dostání v informačních centrech Přerova, Hranic, Lipníku nad Bečvou, v Muzeu Komenského v Přerově a na hradě Helfštýně za symbolickou cenu.