Podle historiků se jedná o nenahraditelnou ztrátu. Lípu totiž nechala zasadit obec u příležitosti slavnostního odhalení památníku obětem před více než sto lety.

Radní v Tovačově teď hledají způsob, jak zpustošenému místu znovu vrátit jeho důstojnost.

„Je to pro nás velká ztráta. U památníku obětem prusko-rakouské bitvy se totiž každoročně scházíme a tuto událost si připomínáme tradičním putováním bojištěm,“ řekl místostarosta Tovačova Pavel Bezděk.

Vzpomínkovou akci pořádá Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a místní si naposledy prošli trasu, lemovanou pomníčky, právě v sobotu. „Ještě štěstí, že se sto let stará lípa nezřítila na památník, který právě teď prochází rekonstrukcí,“ řekl místostarosta.

Do jeho oprav totiž ministerstvo obrany spolu s městem Tovačov investovalo částku 2 miliony korun. „Hotové to má být v září, tak doufáme, že se nám okolí mohyly do té doby podaří upravit a zvelebit,“ vyjádřil naději.

Město teprve loni slavnostně odhalilo dvě informační tabule v blízkosti památníku, které připomínají sled historických událostí. Ty teď ale pád stromu vážně poničil. „Panely informují návštěvníky o průběhu slavné prusko-rakouské bitvy, která skončila pro Rakousko kvůli vážným strategickým chybám fiaskem. Na jednom z nich jsou i jména obětí,“ přiblížil.

Při bitvě, ke které došlo u Tovačova 15. července roku 1866, byly na obou stranách vysoké ztráty na životech. Za pouhé dvě hodiny zůstalo ležet na bojišti pět set vojáků.

„Je paradoxem, že je to dnes právě rok, co jsme informační tabule o této bitvě slavnostně odhalovali. Teď je ale musíme nechat znovu vyrobit,“ podotkl místostarosta.

Podle přerovského památkáře Karla Žurka byla památná lípa, kterou vyvrátila vichřice, vysázena u příležitosti odhalení pomníku před více než sto lety. „Mohylu v těsné blízkosti stromu zhotovil vídeňský a brněnský architekt Adolf Loose a jedná se o kulturní památku, zapsanou do ústředního seznamu nemovitých památek,“ upřesnil Žurek.

Všichni lidé v Tovačově se teď shodují na tom, že pád stromu jen zázrakem neponičil památník. „Kdybychom slavnou bitvu vzpomínali o několik dní později, tak se návštěvníkům naskytne úplně jiný obrázek,“ posteskl si jeden z dobrovolných hasičů Tomáš Lajza, který na místě odklízel větve stromu.

Město Tovačov chce vrátit pietnímu místu jeho ztracenou tvář. „Vysázíme nové stromy. Pád lípy totiž poničil i dvě břízy v její těsné blízkosti. Zvažujeme, že by naši řezbáři z tovačovské střední školy ze zbylých kmenů vytesali vojáky jako připomínku slavné bitvy,“ uzavřel místostarosta Tovačova Pavel Bezděk.