Nezbytná obměna zeleně čeká ještě letos Sady Československých legií. „Mnoho stromů je zde ve špatném zdravotním stavu, jsou proschlé nebo nemocné. Proto dojde k jejich nahrazení novými stromy a keři. Na tuto akci jsme získali dotaci z fondů Evropské unie. Náklady projektu ve výši 1,7 milionu korun budou zcela pokryty z dotace Operačního programu Životního prostředí AOPAK,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský. Součástí projektu je i následná péče o zeleň po dobu tří let.

Nutné kácení přestárlých a nemocných stromů je v plánu do už konce března a na podzim bude provedena nový výsadba. „Do vybraných částí parku jsou navrženy výsadby listnatých a jehličnatých stromů, které z části nahradí odstraněné stromy a z části nově doplní otevřené stávající plochy. Ve volném prostoru je navržena výsadba lip v pravidelném rastru. Projekt počítá i s přesazením dvou stávajících mladých lip. Do hlavní aleje budou doplněny stávající platany tak, aby do budoucna vzniklo plnohodnotné stromořadí,“ popsal mluvčí města.

Výtluky na Třídě 1. máje v Hranicích. Problematický úsek v lokalitě u Slávie provizorně opravil vlastník silnice - krajská Správa a údržba silnic začátkem března. Foto ze 7. března 2024.
VIDEO: Město Hranice už bojuje s výtluky. Důkladné opravy silnic začnou v dubnu

Podle jeho slov bude park doplněn o keřové patro, které díky svým květům vnese tomuto místu větší atraktivitu ve vegetačním období a podpoří biologickou rozmanitost. „Ve vybraných místech je navržena i výsadba vyšších keřů, a to především k odclonění tenisových kurtů a workoutového hřiště, které tak budou lépe začleněny do prostoru parku. K částečnému odclonění dojde i v blízkosti vodárenského zařízení,“ pokračoval Petr Bakovský.

Kromě této dotační akce se v parku chystají i další úpravy. „Ještě v březnu dojde k výměně houbou napadeného trámu na vstupním portálu a na to naváže výsadba trvalkových a letničkových záhonků. Na podzim pak doplníme skladbu květin také o cibuloviny,“ doplnil na závěr mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Velikonoční výstava 2024 v Galerii M+M, Hranice.
VIDEO: Galerie M+M v Hranicích voní jarem. Velikonoční výstava láká celé rodiny

Velké proměny se městský park dočkal před dvanácti lety. Rekonstrukce si celkově vyžádala přibližně osmnáct milionů korun. Město na ni získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava.