Stávající jez vodohospodáři rozšíří o padesát procent. Dojde tak k jeho zkapacitnění, což povede ke zvýšení protipovodňové ochrany.

„Při rekonstrukci jezu dojde k demolici levobřežních zdí, přestavbě levobřežního pilíře na říční a výstavbě nového třetího pole, včetně nového levobřežního pilíře, levobřežních zdí, přelivné plochy, vývaru a přemostění. Úměrně k rozšíření jezu dojde také k rozšíření koryta řeky v nadjezí i podjezí. Stávající dvoupolový jez má průtočnou šířku 32 metrů, po rekonstrukci se rozšíří o dalších šestnáct metrů. Tím dojde při povodních ke snížení hladin Bečvy v zastavěné ploše města, zvýšení protipovodňové ochrany a také se sníží požadavky na výšky připravovaných protipovodňových zdí a hrází, které budou doplňovat komplexní protipovodňovou ochranu města,“ popsal již dříve generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Podle informací Povodí Moravy tak dojde k dílčímu zlepšení protipovodňové ochrany podél koryta Bečvy v Hranicích ještě před výstavbou vodního díla Skalička, které však tvoří klíčový prvek při ochraně Pobečví před povodněmi. 

Kraslicovník na hranickém Masarykově náměstí
Velikonoce v Hranicích? Letos bez Kraslicovníku
S kompletací ochranných štítů pomáhá v Malhoticích skupina dobrovolníků a studentů z Hranic.
V Malhoticích vyrábějí štíty pro zdravotníky. Pomáhají dobrovolníci z Hranic