„Tento hřbitov není běžně přístupný. Na následky vichřice jsme proto přišli až v sobotu 8. září , kdy v rámci Dnů evropského dědictví byl mezi zpřístupněnými památkami i židovský hřbitov,“ vysvětlila mluvčí lipnické radnice Magdalena Gladišová. Do odstraňování následků se tento týden pustili pracovníci místních Technických služeb.