Nejméně spolehlivé jsou dálkové vlaky EuroCity a InterCity, téměř vždy jely naopak načas regionální spěšné a osobní vlaky. Přesně uprostřed všech čísel pak stojí klasické rychlíky.

Své vlastní statistiky si zpracovávají i sami železničáři, a to vždy v souladu s kalendářním rokem.

„Obecně lze říci, že třetina zpoždění je způsobena vyšší mocí, například kalamitou, srážkou s osobou, autem a tak podobně. Další třetina připadá na závady na dopravní cestě. Asi deset procent pozdních příjezdů evidujeme z důvodu poruchy vozidel, stejný podíl připadá i čekání na přípoje,“ uvedla regionální mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Zároveň ale podotkla, že čísla se mohou v průběhu roku mírně lišit.

I na otázku, proč jsou dálkové spoje zpravidla více zpožděné, znala mluvčí odpověď.

„Spoje EC a IC najedou nepoměrně více kilometrů, někdy i tisíc. Logicky tedy mohou potkat po cestě více závad. Díky vyšší rychlosti se i každé zpomalení jízdy či prodloužení pobytu ve stanici negativně promítne do celkového zpoždění,“ vysvětlila Šubová.

Podle ní je přesnost českých vlaků srovnatelná s těmi německými. Tam berou zpoždění do pěti minut u regionální dopravy jako jetí načas, u dálkové dopravy až do deseti minut.

Data, která zachycují údaje od prosince loňského roku až do dnešních dnů, kdy končí platnost jízdního řádu, poukazují však i na zajímavou skutečnost.

Není pokladna? Řekněte, že nemáte zaplaceno

Každý třetí vlak se dá použít, aniž by kolem prošel průvodčí a chtěl vidět jízdenky. Dráhy tím jistě přicházejí o nemalou část tržby, která se dá ale vyčíslit jen těžko.

Typickými mohou být jízdy ze stanic a zastávek Drahotuše, Bělotín, Polom, Teplice nad Bečvou, Černotín nebo Špičky, kde pokladny vůbec nejsou, případně zde cestující nalezne jen prázdné okénko a uzamčenou čekárnu.

Nádražní budovy se uzavírají vzhledem k přechodu na dálkové řízení trati, jinde je důvod ekonomický.

„Tak, kde je malý počet cestujících, jsou i malé tržby a pokladny se uzavírají,“ zdůvodnila Kateřina Šubová.

Povinnost vybrat od lidí cenu za jízdné tak přechází na průvodčího. Podle zjištění Deníku však projít celou soupravu, vybrat od všech přistoupivších peníze a vytisknout jízdenky, zabere mnohem více času, než vlak dorazí do cílové stanice.

Jindy vlakový personál vůbec neprochází a cestující vědomě nechává jet bez lístku.

Čísla hovoří jasně. Například při třech cestách během roku z Bělotína, které jsem absolvoval, přišel průvodčí jednou. Na trati od Hustopeč nad Bečvou do Hranic nepřišel ze tří možností vůbec.

Při osmnácti cestách z Drahotuš jsem byl pětkrát osloven a požádán o platnou jízdenku.

České dráhy se snaží do vlaků, které projíždějí neobsazenými stanicemi, posilovat vlakový doprovod o revizory. Železničáři ale zároveň spoléhají na lidskost svých zákazníků. To respektuje jen málokdo.

„Podle Smluvních přepravních podmínek vyplývá pro cestujícího povinnost informovat aktivně průvodčího o skutečnosti, že nemá jízdní doklad. Z vlastní zkušenosti a zkušeností mých známých vím, že plně postačí při nástupu říct, že nemám jízdenku a sednout si do vozu. Z čistě lidského hlediska, pokud vidím, že průvodčí stojí u prvního vozu, nepůjdu si sednout do posledního,“ říká mluvčí drah.

Pokud se ve vlaku personál setká s osobou bez jízdenky, která nechce zaplatit ani prokázat svou totožnost, má průvodčí právo zdržet vlak a přivolat policii. Ta situaci řeší, vyžádá si doklady a veškeré náklady jdou černému pasažérovi k úhradě.

Zajímavá fakta:

celkem použito stanic: 38

celkové zpoždění: 1243 minut (20 hodin, 43 minut)

největší zpoždění: 72 minut

průměrné zpoždění: 5,7 minut

měsíc s největším průměrným zpožděním: 14,4 minut – prosinec 2010 (do 11. 12., změny platnosti jízdního řádu)

měsíc s nejmenším průměrným zpožděním: 1,8 minut – listopad 2010

najeto kilometrů: 13 670 km

najeto kilometrů bez kontroly jízdenek: 2 628 km

celkem využito vlaků: 218

využito vlaků bez kontroly jízdenek: 73