V souvislosti se změnou jízdního řádu zde totiž přestala působit postava, která byla se železniční dopravou od dávné minulosti neodmyslitelně spjata – výpravčí. S typickou červenou čepicí na hlavě a výpravkou v ruce ho už na hranickém nádraží nepotkáte.

„Systém výpravy vlaku postavením návěstidla a personálem dopravce se využívá řadu let a postupně se rozšiřuje na další tratě a do dalších stanic, především tam, kde pro tento krok vytváří podmínky modernizace železničních stanic a zabezpečovacích systémů,“ vysvětlil Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah. V

ýpravčí jsou podle něj v současnosti již na ústupu. Bez výpravčího funguje i řada velkých nádraží, mezi kterými nechybí Hlavní nádraží v Praze, na jehož osmi nástupištích se během 24 hodin vystřídá přibližně osm stovek vlaků. Ukončení výpravy vlaků výpravčím v Hranicích souvisí s postupným zapojováním tratě mezi Přerovem a Ostravou do systému centrálního dálkového řízení.

Z dispečerského pracoviště v Přerově má být od příštího roku řízena veškerá doprava na této trase. Podobně je dnes řízena i stokilometrová trať z Přerova do Břeclavi, kde se systém dálkového řízení osvědčil.

„Stanice Hranice na Moravě byla do poloviny prosince poslední, kde ještě výpravčí s červenou čepicí fungoval,“ řekl Šťáhlavský, který zároveň ujišťuje, že nemůže být ohrožena bezpečnost provozu. V souvislosti s moderní technikou a zabezpečovacími systémy totiž dochází k zajištění vyšší bezpečnosti provozu.

Vlaky jsou dnes z Hranic vypravovány vlakovým personálem, tedy průvodčími a vlakvedoucím. Ten se musí před odjezdem ujistit, zda návěstidlo dovoluje vlaku jízdu, pak může dát pokyn strojvedoucímu. V případě, že má vlak ve stanici vyčkat delší dobu, například z důvodu čekání na zpožděný přípojný vlak, dostane doprovod pokyn prostřednictvím staničního rozhlasu nebo telefonu.

Podobný systém funguje již několik let v řadě evropských států, běžný je již také ve většině stanic na síti Správy železniční a dopravní cesty.