ON-LINE JE UKONČEN

Stav řek na Přerovsku v noci můžete sledovat na povodňových stránkách ČHMÚ

20:20

Bečva v Dluhonicích je na 549 centimetrech. V Teplicích za poslední hodinu klesla o šestnáct centimetrů, nyní má výšku hladiny 456 centimetrů. Kulminace v Přerově se očekává pozdě večer nebo v noci.

20:00

Stoupání vody na Přerovsku se zpomaluje. V samotném Přerově bude Bečva kulminovat v noci, velkého vylití vody se ale lidé obávat nemusejí.

„Situace je celkově příznivá. Profil řeky v Teplicích klesá. V Dluhonicích sice Bečva ještě jde po centimetrech nahoru, ale to je jen důsledek odtoku od Teplic,“ řekl Ivo Hubík, místopředseda povodňové komise v Přerově.

V devatenáct hodin ukázala měrná stanice v Dluhonicích výšku hladiny 544 centimetrů. Podle předpovědí hydrometeorologů půjde nahoru už jen mírně.

„Kulminaci očekáváme v noci, dá se ale říct, že horší než teď to nebude. Pokud nenastane nic mimořádného, ráno odvoláme třetí stupeň povodňové aktivity,“ sdělil dále Hubík.

Mimo větší riziko jsou podle něho i Troubky a další obce na Bečvě za Přerovem. Třetí povodňový stupeň platí stále na Moštěnce, i tam se ale situace zlepšuje. Postižené byly dnes během dne nejvíce obce Domaželice a Beňov-Prusy.

„Moštěnka už kulminovala a klesá,“ uvedl místopředseda povodňové komise.

Svého maxima už dosáhla i říčka Olešnice, která ohrožovala zejména chatovou oblast v Žeravicích. Ta v měrné stanici v Kokorách nakonec třetího stupně povodňové aktivity ani nedosáhla. Další pytlování není podle Hubíka nutné, hasiči se zaměřují spíše na odčerpávání vody ze sklepů.

17:03

Bečva v Přerově dosáhla 3. stupně. Nepředpokládá se vylití vody z břehů.

16.28

Olešnice v Kokorách stále lehce stoupá. Lidem se začínají zaplavovat sklepy.

„Voda nám tu teče přes dřevěný mostek v lese. Obytné domy ale v ohrožení nejsou. Zatím se řeka drží na druhém povodňovém stupni. Od třetího stupně nás dělí pouze šest centimetrů. Hladina nyní dosahuje výšky 284 centimetrů,“ řekla starostka Kokor Hana Zittová.

16.20

V patnáct hodin zasedala povodňová komise a shledala, že se již situace na Hranicku uklidnila. Povodňový stupeň číslo tři platil sice na Bečvě v Hranicích i Teplicích stále, ale hladina již pomalu začala kulminovat. Krátce před šestnáctou hodinou vysvitlo slunce.

16.19

Zahrádkářská oblast Pod křivým se již také plní vodou. Zatím je jen na pozemcích, ale už se pomalu tlačí i do chatek. Zahrádkáři se tam sjíždějí auty i na kolech a zjišťují situaci. Cyklostezka Bečva už vedle stejnojmenné řeky nejde rozpoznat.

16.18

V Teplicích nad Bečvou jsou zatím stále ještě na suchu tenisové kurty i miningolf. Po chodnících už se tam ale lidé procházet nemohou, protože většina parku je pod vodou. Stejně tak plavou i zahrádky na levém břehu Bečvy mezi Teplicemi a Hranicemi. Mariánské údolí za mostem do Ústí už také vypadá jako jezero.

16.17

Povodí Moravy odstranilo u Žeravic naplaveniny a napadané stromy, aby zajistili volný průtok řeky.

16.10

Říčka Olešnice u Žeravic pomalu klesá. Zaplavené jsou chatky směrem na Lhotku.

"Poslední hodinu klesla říčka o dva centimetry,“ řekl Bohuslav Roháč, který bydlí dva domy od řeky a situaci pečlivě sleduje.

16.00

„Situace v Přerově je příznivější než před třemi hodinami. Toky začínají na některých místech pomalu klesat, například Moštěnka v Průsích lehce poklesla,“ sdělil člen povodňové komise Ivo Hubík a dodal, že situace je i nadále vážná v Dluhonicích.

15.52

Velitel družstva hasičů z Dluhonic Vladimír Košnár potvrdil, že hasiči budou v Dluhonicích zůstávat i přes noc, dokud se hladina řeky nesrovná.

15.45

Podle zkušeností z nedávných povodní na Přerovsku je řeka Bečva u Dluhonic zpožděná o čtyři až šest hodin oproti řece Bečvě v Teplicích nad Bečvou.

15.42

„Hasiči situaci u rozvodny v Dluhonicích zatím zvládají. Vodu odčerpávají. Pokud se ale řeka Bečva zvedne na 7 metrů, bude zcela pod vodou, takovou situaci ale zatím neočekáváme,“ řekl velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů z Čekyně Miroslav Zedek.

15.20

Aktuálně jsou zaplavené zahrady a okolí domů v ulici Družstevní a Drážní v Lověšicích u Přerova.

„Svodnice je už plná vody, nestačilo to brát. Povodí Moravy to za celých dvacet let pořádně nevyčistilo,“ řekla k situaci v Lověšicích Ludmila Kychlerová.

14:18

V Ústí na Hranicku je zaplaveno hřiště a náves, přes tu už se lidé autem nedostanou.Na dvou příjezdových cestách do obce je zákaz vjezdu. Na kopci od Opatovic stojí policejní hlídka a pouští do Ústí jen zásobování a domorodce. Neprší.

14:05

Na Bečvě v Lipníku nad Bečvou byl vyhlášen3. stupeň povodňové aktivity -stav ohrožení."Bečva se vybřežuje po obou stranách, další 3 hodiny bude kulminovat. Přítoky Bečvy jsou v tuto chvíli stabilizovány," uvedl starosta Lipníku Miloslav Přikryl.


13:59

V Teplicích nad Bečvou se Bečva vylila do parku, na některých místech je pod vodou i chodník.

13:50

Moštěnku v Prusích, kde již nyní platí třetí povodňový stupeň, dělí jen jen sedm centimetrů od extrémního ohrožení. Podle prognóz hydrometeorologů může ještě stoupnout.

13:42

Podle místopředsedy povodňové komise pro Přerov ohrožují hlavně místní toky obyvatele příměstských částí. Krizový štáb už zasedal během dne dvakrát.

"V Lověšicích je pod vodou až sedm rodinných domů v ulicí Drážní. Rozbouřená Olešnice potrápila také obyvatele Žeravic, kde je zaplavené místní hřiště. Voda protéká také pod drážním tělesem v Lýskách. Zatím jsou zde zaplavené zahrady a sklepy některých domů, kde odčerpávají hasiči vodu.

Velké problémy jsou také v ulici Křivá u Žebračky v Přerově, domy jsou zde odříznuty od světa.

Hasiči intenzivně odčerpávali také vodu z elektrické rozvodny v Dluhonicích, aby se domácnosti v Přerově neocitly bez proudu.

Na Bečvě v Dluhonicích právě platí 2. SPA, uvedl Pavel Juliš, místopředseda povodňové komise přerovského magistrátu.

Podle jeho slov lidé, bydlící v blízkosti Bečvy nemusejí zatím přistupovat k žádným zvláštním opatřením.

"Bečva bude kulminovat ve večerních hodinách a neočekává se taková intenzita jako před deseti dny," dodal Juliš

13:37

V Kokorách se začíná vylévat říčka Olešnice. Zatím je na druhém stupni povodňové aktivity. "Upouští se voda z tršické přehrady. Olešnice je jen kousek pod mostem, rozlévá se i směrem k chatám. Naštěstí nejsou ohrožené přímo domy, i když sklepy máme zatopené," sdělila Irena Lichnovská z Obecního úřadu Kokory. Místní podle ní doufají, že řeka v tuto chvíli kulminuje a blížícího se třetího stupně nedosáhne.

13:29

Stoupat začíná i Morava. S obavami sledují další vývoj i v Tovačově. Morava dosáhla u Moravičan druhého povodňového stupně, což zhorší situaci za soutokem s Bečvou. "Nám zatím do jedničky chybí ještě metr a půl vody, od rána jsme ale v akci a sledujeme Moravu i situaci na Bečvě," podotkl starosta Tovačova Leon Bouchal.

Velkým problémem pro zvládnutí případné povodňové vlny je podle něj to, že voda ze zahrad a polí dosud neopadla. "Je vysoká hladina spodní vody, v jezerech je půl metru nadstav. Zatím hasiči čerpají sklepy. Lidem v níže položených oblastechstojí už 14 dní voda v zahradách," doplnil starosta.

13:11

Další zvýšení hladiny řek očekává Povodí Moravy. „Oblast povodí Moravy a Dyje zasáhly v nočních hodinách extrémní srážky v celkovém úhrnu do 55 milimetrů za 24 hodin,“ oznámila mluvčí Povodí Moravy Eva Grodová. „I když tyto vydatné srážky zasáhly zalesněné a zatravněné území, přesto došlo s ohledem na nasycenost území vodou k okamžitému povrchovému odtoku a prudkému nárůstu hladin na vodních tocích.“

Vodohospodáři nyní snižují účinek extrémních přítoků tím, že vodu akumulují v připravených zásobních prostorech. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se ale dá očekávat, že vodní toky vystoupí ze svých koryt.

13:05

V Teplicích nad Bečvou byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení. Hladina řeky přesáhla hranici 4 metrů.

12:38

V Lipníku očekávají kulminaci hladiny Bečvy mezi 14. a 17. hodinou. "Zatím stále platí druhý stupeň povodňové aktivity, od rána děláme s našimi hasiči opatření kolem drobných toků Loučky, Jezernice a Hlásence. Očekáváme, že za hodinu už budeme muset vyhlásit třetí povodňový stupeň," říká starosta Miloslav Přikryl.

12:37

V Bělotíně se Luha vylila také, ale zatím jen na louky a na zahrady. Obyvatelé, bydlící na jejím břehu, ale počítají s nejhorším. „Teď to tady ještě nefoťte, přijeďte později, to už budeme mít vodu v domě,“ volá jedna žena a ukazuje prstem na zahradu, která už je prý zčásti pod vodou. „Vloni jsme měli metr vody i doma, minulý týden se to do baráku nedostalo, ale teď to asi bude horší,“ předjímá paní Rovenská. Hladinu Luhy prý sleduje od rána a zdá se jí, že prý trochu poklesla. V každém případě už ale v některých místech „olizuje“ mostky.

12:36

„Voda už je vysoko, nedá se před ní nikam utéct,“ sleduje situaci kolem domu Jarmila Matějková. „Vloni nás hasiči zachránili a teď nám také ohromně pomáhají,“ pochválila je žena, která je z toho, že už tak dlouho prší, úplně bezradná. „Už jsme starší lidi. Je nám už sedmdesát, ale tohle tady ještě nepamatujeme,“ říká Jarmila Matějková z Polomi.

Její sousedka ráno ještě tak tak stihla odvést dítě do školy. Zpátky už se brodila téměř po kolena ve vodě. Všechna vozidla z postižené oblasti jsou vyvezena u železniční trati, která je vyvýšená. Vodou už dokáže projet jen traktor, jehož řidič funguje teď v obci jako posel a obyvatele jednotlivých částí informuje o situace „u sousedů“.

12:35

Již poněkolikáté je letos ohrožován povodněmi Karel Čeladník, který bydlí v Polomi u cesty, jež je celá zalitá vodou. Na dvoře má čerpadlo a průběžně se snaží hladinu snižovat. „Minulý týden nám voda obtékala kolem baráku. Zespodu od potoka, shora z lesů. Do domu nám ale naštěstí nenatekla. Vloni to bylo horší. To jsme jí měli v domě asi metr,“ říká Čeladník a odevzdaně čeká, jak se bude dnešní situace dále vyvíjet. „Pokud bude pršet takhle mírně, tak by to nemuselo být tak zlé,“ míní optimisticky.

Jeho sousedé už ale chodí kolem domu ve vysokých gumácích a hodnotí situaci hůře, než jaká tam byla před týdnem. „Máme celou zahradu pod vodou a už i v některých místnostech je pár centimetrů,“ popisuje situaci Drahomír Sehnal. Voda k nim přišla z Luhy, jiná se tlačí zespodu, kanalizace je tam úplně ucpaná. „Ani se nedá splachovat,“ dodává jeden z mužů, který mu přišel pomoci čerpat vodu.

12:20

"Uzavírky platí na Hranicku v obci Ústí, uzavřena je také odbočka z Domaželic na Líšnou z důvodu odstraňování naplavenin z Moštěnky. Dále je také uzavřena silnice mezi Želatovicemi a Čechy," uvedla mluvčí přerovské policie Michaela Sedláčková.

V Troubkách platí 2. SPA.

12:15

Říčka Luha v Polomi se hned zrána vylila ze břehů. Nestíhala už pojímat vodu z deště, ale ani z okolních kopců. Kolem desáté už u železničního podjezdu hrozila voda vylitím přes cestu a odříznutím velké části vesnice. Někde už měli v té době zahrádky úplně pod vodou a jen čekali, až začne voda prosakovat zespodu do domu nebo se přelévat přes práh.

12:13

V Přerově je stále druhý povodňový stupeň. Situace se ale začíná zhoršovat v jeho místních částech. Podjez v Lověšicích u Přerova je opět zaplavený, voda z polí se rozlila i na silnici. V Újezdci u Přerova hasiči stále pracují na vybudování hráze u pytlů, aby se voda odklonila do suchého poldru,“ řekl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

12:05

„Situaci na Přerovsku stále monitorujeme. V tuto chvíli máme několik výjezdů. Stavěli jsme hráze například před rozvodnou v Dluhonicích a v tuto chvíli jsou hasiči v Újezdci u Přerova, kde staví hráz z pytlů u suchého poldu. Průběžně také monitorujeme řeku kvůli možnému riziku naplavenin,“ řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Miroslav Čoček.

11:55

V Domaželicích je situace kritická. Pod vodou je jedenáct nových rodinných domů. Lidé zatím zůstávají na místě a čekají co bude dál.

"V 7.15 ráno začala být stav hladiny Moštěnky velmi vážný. Pod vodou je koupaliště a několik domů," uvedl místostarosta Domaželic Jaroslav Hradílek.

Lidé staví hráze z pytlů před domy a snaží se ochránit svůj majetek.

"Přijel jsem z noční, lehl jsem si do postele a za hodinu mě vzbudila manželka s tím, že se na vesnici valí voda. V domě jsem uvízl s těhotnou manželkou a dítětem. Pokud se situace bude zhoršovat evakuuji rodinu a sám tady zůstanu a budu hlídat majetek," řekl obyvatel Domaželic Radek Snášel.

11:42

Situace na řece Moravě v Kojetíně je zatím relativně klidná. „Je vyhlášen první povodňový stupeň, s tím, že řeka Haná je na druhém stupni povodňové aktivity,“ uvedl místostarosta Jiří Šírek a dodal, že Morava má v této chvíli kolem 340 cm, tedy chybí jí 20 cm do vyhlášení 2. stupně.

11:38

Řeka Bečva stále stoupá. Je uzavřená cyklostezka ve směru na Kozlovice. Voda začíná opět zaplavovat zahrádky pod nemocnicí v Přerově.

11:35

Dnes ve 14.30 hodin proběhne zasedání Povodňové komise Olomouckého kraje. O jejím svolání dnes rozhodl hejtman Martin Tesařík. Vedla jej k tomu aktuální situace na vodních tocích v Olomouckém kraji i očekávaná prognóza dalšího vývoje.

„Počasí zvedá hladiny řek, od dnešního rána zasedají povodňové komise obcí s rozšířenou působností v Hranicích, Lipníku nad Bečvou a Přerova,“ uvedl hejtman Tesařík.

Různých stupňů povodňové aktivity bylo dosaženo na Bečvě, Moštěnce, Třebůvce a Olešnici. Obce zasažené květnovými povodněmi včetně Troubek a Kojetína zvažují možná okamžitá opatření snižující riziko opakování záplav.

11:25

Čechy a Prusy jsou neprůjezdné. Voda zaplavila silnice. Policisté odklánějí dopravu. Lidé se shodují na tom, že situace je vážnější než před deseti dny.

11:22

Situace v Polomi na Hranicku se stále zhoršuje, potok Luha se začal vylévat z břehů. Nepomohla ani hráz z pytlů, kterou přijeli hasiči ráno navýšit. Po protržení hráze začala voda zaplavovat zahrady a domy. Některé části jsou zcela odříznuté. Stále prší.

11:19

V Přerově je vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. Hladina Bečvy dosahovala v 11 hodin 458 centimetrů.

11:15

V Domaželicíchhasiči a odklízejí naplaveniny z mostu. Voda se začíná rozlévat do okolí.

11:10

Jako na pustém ostrově si připadá majitel soukromého rybníku Jaroslav Tomeček z obce Prusy. Jeho rybník se se díky rozvodněné Moštěnce slil v jedno velké jezero. "Máme tady asi půl metru vody a náš pozemek o rozloze 8 tisím metrů čtverečních je asi ze dvou třetin pod vodou. Tůstali jsme v chatě, abychom dál mohli sledovat situaci. A pomocí bagru stavíme hráze, abychom udrželi ryby v rybníce," řekl Tomeček.

V Prusích jsou zaplaveny chmelnice a zahrádky.

11:00

"V Přerově se sešla povodňová komise, kvůli aktuální situaci v zaplavených obcích na Přerovsku," uvedl přerovský radní Václav Zatloukal (ČSSD).

10:41

Situaci v Prusích kontroluje starosta obce Ivo Pitner. Hasiči stavějí protipovodňovou hráz z písku.

10:30

V Beňově - Prusích je zaptopené fotbalové hřiště, které právě prochází rekonstrukcí. "Oproti situaci před deseti dny je hladina vody v místní říčce Moštěnce o 10 centimetrů vyšší," uvedl Bohuslav Chromčík, starosta sboru dobrovolných hasičů v Beňově.

10:00

V Přerově dosahuje hladina 438 cm. Do vyhlášení druhého povodňového stupně chybí 12 cm.

Zpravodajové Deníku