Ze všech možných variant vodního díla, kterými se multikriteriální analýza zabývala, dopadla nejlépe boční víceúčelová nádrž. Podle odborníků z předních českých univerzit či Akademie věd má tato varianta požadovaný protipovodňový účinek a prospěšná může být i v období sucha.

Plusem boční nádrže je rovněž šetrnost k životnímu prostředí, v analýze je dokonce zmíněn pozitivní vliv na druhovou diverzitu. U preferované varianty je zároveň vyloučeno ohrožení minerálních pramenů v lázních Teplice nad Bečvou.

„Jde o opravdu odborné a nezávislé posouzení všech variant na základě vědeckých metod, na kterých se shodli zastánci i odpůrci jednotlivých variant, kteří byli členy pracovní skupiny,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Vítězná varianta není ta, kterou preferujeme my, není ani ta, kterou preferují zastánci jednoúčelové suché nádrže. Ani jedni ovšem nemůžeme zpochybňovat nezávislost pracovišť a předních českých kapacit v oboru, které s naším společným souhlasem navrhly metody, jak nejvhodnější variantu stanovit,“ doplnil Gargulák.

Výsledek multikriteriální analýzy má však pouze expertní doporučující charakter, konečné slovo bude mít až vláda. 

Vizualizace vodního díla Skalička
Přehrada Skalička jako ochrana Přerova? Nepřinese nic dobrého, bojí se odpůrci