Vodní tok, který v roce 2011 převzalo Povodí Moravy od Zemědělské vodohospodářské správy, byl podle slov tiskové mluvčí Povodí Moravy Gabriely Tomíčkové ve špatném a zanedbaném stavu a kvůli snížené kapacitě průtočného profilu koryta docházelo při zvýšených vodních stavech k vybřežení vody a zaplavení částí obce.

„Činnost tentokrát prováděli přímo pracovníci Povodí Moravy. Nepracovali tady pravidelně každý den, jelikož byli průběžně volání k jiným zásahům, ale s výsledkem jsme spokojeni. Myslím, že odvedli kus dobré práce. Dokonce nám vyčistili i svodnice," řekla Přerovskému a hranickému deníku starostka Býškovic Jana Světlíková.

Práce probíhaly přibližně na jednom kilometru délky toku a odtěžená hlína se ukládala na pozemek, který obec pro takový účel vyčlenila.

„Jde o kvalitní hlínu. Jakmile uschne, rozveze se zase na jiné pozemky," dodala starostka.

Býškovický potok kvůli značně zanesenému korytu nebyl schopný převést návrhový průtok, se kterým se počítá v rámci protipovodňových opatření nad obcí. Ta sestávají z poldru a vodní nádrže.

„V rámci prací byly odstraněny náletové dřeviny keřového vzrůstu v břehovém porostu, které bránily přístupu ke korytu vodního toku nebo snižovaly jeho průtočnou kapacitu," upřesnila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.