Lidé jednotlivých dotčených obcí se však k vodovodu stále průběžně připojují. Například právě v Uhřínově je zatím napojených objektů jen osm, přestože se počítá asi s osmadvaceti nemovitostmi.

„Na vodovod se napojí každý, kdo o něj má zájem, což je drtivá většina všech obyvatel. Odmítli jen tři," doplnil předseda výboru Petr Dančák.

Nejen pro Uhřínov, kde zásobování pitnou vodou doposud řešili hlavně ze soukromých studní, znamená nový vodovod doslova přelomový okamžik. Stejně tak jej budou využívat i jiné obce regionu, například v Potštátu či v přilehlé obci Boškov.

„Občané Potštátu i Boškova budou mít konečně dostatek kvalitní pitné vody. Řada lidí se k hlavnímu vodovodnímu řádu sice připojila už v průběhu posledních dvou týdnů, možnost dalšího napojení má jinak každý vlastník nemovitostí," poznamenal starosta města Potštát Karel Galas.

Všechno funguje

Projekt měl být podle původních plánů dokončen už během června. Kvůli silným mrazům na přelomu ledna a února se ale práce odložily a konečný termín byl proto posunutý právě na začátek srpna.

„I přes tu časovou prodlevu si myslím, že jsme harmonogram dodrželi a všechno funguje tak, jak má," dodal k posunu starosta Karel Galas.

Prodloužené práce se prý na finanční stránce výrazně neprojeví. Navrhovaný rozpočet 33 milionů korun by se podle projektové manažerky Marcely Tomášové z Mikoregionu Hranicko, který se na akci také podílí, zřejmě přesáhnout neměl. Totéž potvrdil také potštátský starosta. „Zatím nedošlo ke konečnému vyúčtování, ale po předběžném jednání bychom tu částku navyšovat neměli," podotkl.

Na projektu se finančně podílelo hned několik investorů. Vedle měst Hranice a Poštát se do něj zapojil také státní podnik Vodovody a kanalizace Přerov, Olomoucký kraj i Ministerstvo zemědělství České republiky. Jednotliví zástupci se 27. srpna sejdou na potštátském zámku, aby vodovod symbolicky otevřeli.

Poničená silnice

Projekt má ale také negativní stránku. Jednu z nich pocítila místní část Hranic Středolesí. Tamní obyvatelé sice čerpají vodu ze stávajícího veřejného vodovodu a Voda pro Potštát se jich přímo netýká, hlavní silnici ale nepříjemně ovlivnila těžká auta s převážejícím materiálem. „

Silnice je bohužel po náklaďácích poničená. Určitě by potřebovala opravit, ale nevím, jestli na to bude mít město peníze," řekl předseda tamního výboru Oldřich Vilímek.

Základní údaje k projektu „Voda pro Potštátsko"

Počet hlášených obyvatel k vodovodu: cca 1500

Délka vodovodu: 13 970 metrů

Finanční náklady: 33 milionů korun