Obyvatelé, kteří se pod petici podepsali, žádají dobudování části vodovodu, ke kterému momentálně má přístup jen asi polovina ulice. Zbytek je stále závislý na jiném vedení vodovodního řádu, které prochází z náměstí přes soukromý pozemek a z hlediska stáří i použitých technologií je už zastaralé. Kvůli tomu prý dochází i k velkým únikům vody.

„Kanalizaci sice udělali v celé ulici, ale voda končí už v její v polovině. Několik let usilujeme o to, aby se vodovod dobudoval i k naší části ulice, ale stále bez úspěchu," sdělila Miroslava Ošťádalová, která společně s další obyvatelkou „opomenutého" bytového domu zastupuje petiční výbor.

Cítí se diskriminovaní

Dodala, že obyvatelé vzdálenější části Pivovarské ulice se nenapojením na stejný vodovodní řád cítí diskriminovaní.

„Vodu máme vedenou z náměstí, z Hranické ulice. Je to dost velká vzdálenost, navíc vede přes soukromý pozemek," potvrdila.

Prostřednictvím drahotušského osadního výboru se petice několika obyvatel dostala k představitelům hranické radnice. Ti si k celé záležitosti vyžádali stanovisko Vodovodů a kanalizací (VaK) Přerov. Společnost ale jakoukoliv aktivitu odmítla. Přípojku, se kterou by musela pracovat, totiž nevlastní.

„Celou situaci jsme prošetřili. Vodovodní přípojka, kterou jsou v současnosti napojeny některé domy v ulici, není v majetku naší společnosti. Vedení přípojek po soukromých pozemcích ve vlastnictví jiných osob je poměrně častým jevem. Opravy a údržbu přípojek na území, které není veřejným prostranstvím, zajišťuje vlastník přípojky," vyjádřil stanovisko VaKu Přerov ředitel společnosti Miroslav Dundálek.

Město Hranice od této společnosti tak získalo pouze informace o nákladech případné stavby. Ze zaslaných údajů vyplývá, že investice na projektovou dokumentaci by činily sto tisíc korun a samotná výstavba pět set tisíc korun.

To, jestli se věc pohne kupředu, tak zbude záležet na vedení města Hranic. Zastupitelé by se otázkou dobudování vodovodního řádu měli zabývat na příštích zasedáních. Návrh rozpočtu na rok 2015, kde by se položka dobudování části vodovodu v Drahotuších mohla objevit, už ale bude projednávat nová zastupitelská sestava.