Čestné plakety Policie ČR jim předal přerovský policejní ředitel Jiří Zlámal. „Čestnou plaketu, kterou uděluje na návrh policejní prezident, dostali ocenění za dlouhodobou a velmi dobrou spolupráci mezi armádou a policií, a to zejména v oblasti prevence kriminality a prezentace činnosti a popularizace obou složek,“ vysvětlil Jiří Zlámal.

Podle Pavla Chovančíka je spolupráce vojenské policie a Policie ČR samozřejmostí. „Oběma složkám jde totiž o stejnou věc, aby byl klid, pořádek a dodržovaly se zákony. V Hranicích je to o to důležitejší, že je zde velká vojenská posádka,“ podotkl Pavel Chovančík.

Významu vzájemné spolupráce s policií si je vědom i Pavel Lipka.

„Podílíme se společně hlavně na přípravě mládeže, ať už to jsou dopravně výchovné akce, nebo to jsou jednotlivé prezentace složek integrovaného záchranného systému, a já si myslím, že to má smysl, ukazovat práci vojáků nebo policistů. Je totiž důležité, aby veřejnost věděla, co tyto složky dělají,“ uvedl po skončení slavnostního ceremoniálu Pavel Lipka.