Příslušníci 7. mechanizované brigády a 71. mechanizovaného praporu z Hranic měli možnost v pětačtyřiceti minutách obohatit své znalosti o minulost významného muže s iniciálami TGM. Karol Loučka jim vyprávěl o jeho dětství, mládí i školních a studijních létech.

„Žáci a přátelé Tomáše Masaryka vydali k příležitosti jeho šedesátých narozenin sborník, kterým vyjádřili poctu jeho práci. Nikoho tehdy nenapadlo, že nejplodnější období ho teprve čeká. Že přispěje k založení Československa a sedmnáct let bude stát v jeho čele,“ zahájil svou přednášku Loučka.

Neopomněl ve svém povídání ani na Masarykovy morální zásady a široký rozhled napříč nejrůznějšími vědními obory. „Na vídeňské univerzitě studoval tento muž filozofii a v roce 1976 získal akademický titul doktora filozofie,“ zmínil jeden z jeho životních úspěchů přednášející.

V politice byl podle jeho slov Masaryk velmi odvážným činitelem. Ze všech 108 členů říšské rady to byl jen on a Karel Kramář, kteří se odvážili postavit do opozice rakouské vlády. Ve svých 64 letech, kdy se psal rok 1914, odešel TGM do emigrace pod záminkou doprovodu své dcery Olgy, která se tehdy jela léčit do Itálie.

„Ve své přednášce jsem shrnul Masarykův život od jeho mládí až po nástup do státní funkce prezidenta republiky. O jeho dalším působení už jsem nehovořil,“ uvedl Loučka, kterému s organizací besedy pomáhal Radek Litavec ze 7. mechanizované brigády. Akce se nekoná každým rokem. Letos se uskutečnila k příležitosti kulatého, 160. výročí narození významného muže české politiky.