„Jde o speciální tělesnou přípravou, jejímž cílem je zvýšit fyzickou kondici a psychickou odolnost vojáků,“ vysvětlil nadporučík Jan Komínek. Jak dále uvedl, vojáci jdou trasu po jednotlivých družstvech.

„Slouží to k tomu, aby se družstva stmelila a naučila spolupracovat. Když náhodou jeden z vojáků odpadne, zbytek ho nese,“ uvedl Jan Komínek.

Vojáci si s sebou nesou batoh s výstrojí, zbraně a stravu na jeden den. Nocují ve stanech na domluvených místech srazu. Tam je vždy dovezen i kontejner s jídlem v termoboxech, které si pak vojáci rozeberou.

„Simulujeme totiž pohyb na cizím území, a tak nemůžeme čerpat potraviny z místních zdrojů,“ doplnil Komínek.

Vlastimil Mach, Martin Pjentak