„Na výroční členské schůzi nás bylo celkem čtrnáct. Deset členů se při hlasování rozhodlo, že naši společnou činnost zakončíme. Čtyři členové byli pro pokračování činnosti," potvrdil za Vojenské sdružení rehabilitovaných Václav Bednář.

Důvodem ukončení činnosti je vysoký věk členů, noví navíc do kolektivu nepřichází. „Hned třináct z nás je v rozmezí osmdesáti až devětaosmdesáti let," dodal Václav Bednář.

V úterý odpoledne se v Novém klubu v prostorách kasáren generála Otakara Zahálky uskutečnilo slavnostní zakončení této organizace. Mezi hosty nechyběli zástupci hranické radnice, Klubu vojenských důchodců, 7. mechanizované brigády a dalších spolupracujících orgánů.

„Začátky ale bývají radostnější než konce a i teď tomu tak je," řekl na začátku svého projevu Milan Pšenka, který před lety stál u zrodu Vojenského sdružení rehabilitovaných v Hranicích.

Přestože oficiální činnost organizace se po dvou dekádách letoškem uzavřela, členové jsou přesvědčeni, že jejich vzájemná setkávání úterním odpolednem neskončí.