Volební místnosti se otevřou v pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak budou moci voliči hlasovat od 8 do 14 hodin. Jako obvykle usednou v Hranicích komise ve dvaceti volebních okrscích.

Volební lístky by měl každý volič obdržet do poštovní schránky nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud lístky neobdržel, dostane je ve volební místnosti.

„Volič si může vybrat jeden hlasovací lístek se subjektem, který chce volit a na něj přidělit či nepřidělit maximálně dva preferenční hlasy zakroužkováním,“ uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu v Hranicích Petr Mynář.

Oproti ostatním volbám se těchto voleb mohou zúčastnit i cizinci z jiných členských států Evropské unie, pokud se nechali zapsat do seznamu voličů, nebo mají voličský průkaz.

Poslední volby do Evropského parlamentu se konaly v roce 2014. Celorepubliková účast se tehdy přehoupla jen lehce přes 18 procent. V Hranicích byla účast ještě téměř o dvě procenta nižší. „Účast u nadcházejících voleb očekáváme jako u těch předchozích v roce 2014. Nepředpokládáme, že přesáhne 20 procent,“ prozradil Petr Mynář.

A kdy bychom se měli dočkat výsledků? „Sčítání hlasů u nás bude zahájeno jako obvykle v sobotu 25. května ve 14 hodin. Výsledky ale budou zveřejněny až po skončení hlasování v poslední členské zemi. To je stanoveno na neděli 26. května ve 23 hodin. Dle zákona se tak nebudou zveřejňovat průběžné výsledky,“ uzavřel Petr Mynář.

Složení parlamentu budou vybírat všechny členské státy Evropské unie. Česká republika si zvolí 25 europoslanců, na výběr budou mít voliči z 39 kandidátek.