Po dvou týdnech se znovu otevřely volební místnosti také v Hranicích.

Voliči vybírají v druhém kole prezidentských voleb mezi stávající hlavou státu Milošem Zemanem a jeho protikandidátem Jiřím Drahošem.

„Já volím Zemana zejména proto, že je inteligentní, má politické zkušenosti a nebojí se říct bez vytáček svůj názor. Vše vypovídající byl i jeho výkon v televizních debatách. Pan Drahoš, i přes veškerou úctu a respekt, na mě dojem žádný neudělal, neměl argumenty a pan prezident si ho namazal na chleba se vší parádou,“ myslí si pětadvacetiletý Michal Zvirinský. Ten Miloše Zemana volil také v prvním kole. 

Své příznivce má v Hranicích ale pochopitelně i Zemanův protikandidát Jiří Drahoš.

„Názory Jiřího Drahoše jsou mi už od začátku sympatické. Líbí se mi jeho vystupování a slušnost, kterou u dosavadního prezidenta postrádám,“ řekl například Matěj Sommer. 

Rychlé sčítání

„V Hranicích proběhne druhé kolo prezidentské volby ve stejných hlasovacích místnostech a časech. Hlasovací lístky dostanou voliči přímo ve volebních místnostech,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Volební místnosti se v pátek uzavřou ve 22 hodin. V sobotu pak budou moci občané hlasovat od 8 do 14 hodin.

Pokud bude sčítání hlasů probíhat stejně hladce jako při prvním kole, lze výsledky očekávat okolo 16 hodiny. Podle expertů není ani jeden z kandidátů jasným favoritem, předpovídají těsný souboj. 

Prvního kola prezidentské volby se v Hranicích zúčastnilo 58,26 procent oprávněných voličů. Vítěz Miloš Zeman zde získal 45,02 procent hlasů. Druhý Jiří Drahoš dosáhl výsledku 22,88 procent.

David Král

Jak hlasuje Česko. Sledujeme on-line

Online reportáž

Kdy a jak volit?

• Druhé kolo se koná ve dnech 26. a 27. ledna, hlasovat se bude v pátek od 14 do 22 hodin a sobotu od 8 do 14 hodin 

• Lidé, kteří se během voleb nebudou zdržovat v místě trvalého bydliště, mohli do 10. ledna požádat o vydání voličského průkazu. S ním pak mohou hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR, ve zvláštním volebním okrsku v zahraniční, na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě ČR. 

• Při dlouhodobém pobytu v nemocnici nebo zařízení sociálních služeb mají lidé možnost požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů. Při krátkodobém pobytu v nemocnici, nebo když volič neví, kde se přesně ve dnech volby bude nacházet (předpokládá hospitalizaci), je nejvhodnější, aby si na příslušném obecním úřadě podle místa trvalého pobytu vyřídil voličský průkaz. Na ten může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v zahraničí.

• Ve druhém kole voleb obdrží lidé hlasovací lístky až ve volební místnosti

• Občané ve volební místnosti prokážou svou totožnost - buď občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem.

• Jak hlasovat? Volič do úřední obálky, kterou mu předá okrsková komise, vloží jeden hlasovací lístek s vybraným kandidátem, který nijak neupravuje. Úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodí do volební schránky

• V případě závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat, aby mohl hlasovat doma

• Kdy volič promarní svůj hlas? Jestliže do úřední obálky vloží jiný než hlasovací lístek na předepsaném tiskopisu, nebo vloží přetržený hlasovací lístek poškozený tak, že z něj nejsou patrné potřebné údaje. O svůj hlas přijde i tehdy, když do úřední obálky vloží více hlasovacích lístků, ať už ve prospěch různých kandidátů, nebo jednoho. Hlas propadne i tehdy, když lidé odevzdají prázdnou úřední obálku.