Co vás vedlo právě k návštěvě Hranic?

Rozhodl jsem se navštívit velení sedmé brigády a setkat se nejen se zdejšími vojáky, ale i útvarem v Přáslavicích. Tyto jednotky totiž nyní nesou největší zátěž našeho působení v Afghánistánu, zejména v provinciích Wardak a Logar. Přijel jsem, abych je povzbudil a vyjádřil jim solidaritu, protože v Afghanistánu zažili ztrátu na životě. Letos naše účast, pokud jde o počty, kulminuje, a vojáci zde odvádějí vynikající práci.

S některými jste teď osobně mluvil. Mají kromě účasti na náročných misích také obavy o svou budoucnost?

V dobách úsporných opatření se jejich zájem soustřeďuje na otázky rozpočtové a ty, které souvisejí s jejich platy. Předpokládám, že přijmeme taková opatření, jež se nedotknou životního standardu. Zejména u těch vojáků, kteří tvoří základ armády v nižších funkcích, už si žádné propady nemůžeme dovolit. Od ledna příštího roku má být zdaněn přídavek na bydlení, což je poměrně významná součást platu. A my máme způsoby, jakými to kompenzovat tak, aby u těch nízkopříjmových vojáků nedošlo k propadu.

Pomáhá ministerstvo obrany finančně rodinám vojáků, kteří byli zranění nebo přišli o život?

Působení vojáka v zahraniční misi je oceněno a rozhodně do něj nebudeme nějakým způsobem negativně zasahovat. Výhody zůstanou zachovány. Pokud jde o péči v případě zranění nebo dokonce úmrtí, má ministerstvo obrany a armáda nástroje, a udělali všechno pro to, aby se to v souladu se zákonnými možnostmi vyřešilo. Rodinám v takových případech poskytujeme finanční a právní pomoc, v tomto ohledu skutečně děláme maximum.

Zvažujete v provincii Wardak, kde dochází k častým incidentům, přísnější bezpečnostní opatření?

Je to služba v zemi, kde jsou vážné bezpečnostní hrozby. Naši vojáci se společně se spojenci podílejí na výcviku afghánských bezpečnostních sil, včetně armády a policie a Wardak patří k těm méně bezpečným. Samozřejmě se s policií provádějí taková bezpečnostní opatření, aby byla provincie bezpečnější.

Už delší dobu se hovoří o tom, že se počet vojáků v Afghánistánu bude postupně snižovat.

Cílem je na úrovni Aliance a afghánské vlády dosáhnout stavu, kdy si budou Afghánci do konce roku 2014 schopni vládnout sami a zajišťovat bezpečnost na území své země. V souladu s tímto plánem tedy předpokládáme postupné předávání zodpovědnosti v jednotlivých provinciích do afghánských rukou. To nastane i v provinciích Logar a Wardak, kde naši vojáci zejména působí. Nicméně, nejsou to provincie, které budou předávány jako první, protože situace to tam zatím neumožňuje. Platí tedy to, co říkáme neustále. Společně jsme tam přišli, společně také odejdeme. Letos naše účast kulminuje a v příštím roce bude nižší. Místo 720 vojáků jich zde zůstane nějakých 500. Snižování začne de facto od letošního roku, protože bude odjíždět vrtulníková jednotka ze základy v Šaraně. Vrtulníky totiž potřebují generální opravu.

Kdy by měly vrtulníky z přerovské základny opustit Afghánistán?

Na přelomu roku.

Už je jasné, jaký bude další osud vrtulníkové základny v Přerově? Zůstane zachována, nebo jí hrozí zrušení?

Platí to, co jsme řekli v Bílé knize. Tedy je faktem, že bude nejméně jedna letecká základna zrušena. Předpokládám, že o tom v září rozhodne vláda v rámci materiálu o ochraně vzdušného prostoru. Stále dokončujeme ekonomickou analýzu.

V armádních kruzích už se ale o Přerovu hovoří dosti vážně. Je tedy ve hře?

Ten byl ve hře vždycky. Zatím ale žádné rozhodnutí nepadlo, žádné jsem v tuto chvíli neudělal. Můžu říci jen to, že termínem je září.