„Soused si zabral asi 100 m2 pozemků paní Milady a i přes její protesty si jej začal oplocovat. Místo nějaké domluvy se z jeho strany dočkala jen osočování a nadávek,“ uvedl k problému Miroslav Haša, který Miladu Malíkovou v tomto sporu zastupuje.

„Požádali jsme proto o pomoc pana starostu ve Všechovicích a pracovníky Stavebního úřadu, ale bohužel žádné pomoci jsme se nedočkali. Naopak při tom, jak se naše žádost vlekla, stačil si soused paní Milady oplotit celou plochu,“ poznamenal k ochotě úředníků Miroslav Haša.

„Přestože měla paní Milada doklady o vlastnictví, vydal Stavební úřad pro jejího souseda souhlas na stavbu z odůvodněním, že pozemek patří jemu.

Proto jsme vše předali na Krajský úřad olomouckého kraje a bylo nám sděleno, že náš podnět byl důvodný a úřad ve Všechovicích byl bezodkladně vyzván, aby zahájil řízení o odstranění stavby,“ pokračuje ve vyprávění Miroslav Haša. Přes všechny uznané vlastnictví se spor táhl téměř čtyři roky až do dneška, kdy to začíná vypadat, že se Milada Malíková domůže svého práva.

„ Je to tak. Vypadá to, že nám bude konečně dáno za pravdu a po těch letech se dočkáme určitého zadostiučinění. Už bylo vydáno rozhodnutí o zbourání plotu. To mělo být vykonáno do 12.listopadu, ale zatím byla odstraněna jen jedna třetina. Opět tedy budu urgovat Stavební úřad ve Všechovicích, proč se to neustále zdržuje,“ říká už trochu veseleji Miroslav Haša.

Úřednice par excellance

Zajímavý postoj mají k problému a k vlekoucí se kauze úředníci ve Všechovicích. „Táhne se to tak dlouho, protože každé rozhodnutí neustále někdo napadal. Navíc podle prvních zjištění to vypadalo, že pozemek patří sousedovi Milady Malíkové,“ podala krátké vysvětlení vedoucí stavebního úřadu Anna Lukešová.

To jak absurdní a zbytečnou roli hrají v našich životech někteří úředníci ukazuje její reakce na zjištění, že pozemek opravdu patří jeho majitelce. „Tak asi měli v těch svých vyjádřeních pravdu“, uzavírá překvapivě Anna Lukešová.

„Paní Milada byla po celé ty roky vystavena šikaně a urážkám jak ze strany svého souseda, tak ze strany místních úředníků. Je nám jasné, že nějaké omluvy se nedočkáme a proto i jen pouhé navrácení pozemku je pro nás po těch letech vítězstvím,“ uzavírá své povídání Miroslav Haša.

Vyjádření souseda Milady Malíkové se nám nepodařilo zjistit.

JAKUB ZEMAN