„Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby," uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský. „Cenu města tvoří starostou podepsaný pamětní list, plaketa a finanční odměna ve výši deset tisíc korun," prozradil dále Petr Bakovský.

Zásady pro udělování Ceny města Hranic jsou k dispozici na podatelně MěÚ i na webu města. Nominace mohou zájemci zasílat poštou na adresu MěÚ Hranice, odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské nám 1, 753 37 nebo předávat přímo na podatelně.

Loňskými držiteli Ceny města se stali Václav Vlasák a Vladimír Vyplelík. Rocker Václav Vlasák byl nominován za přestavbu prostoru Staré střelnice na víceúčelové kulturní centrum, pořádání rockových festivalů a za svou bohatou hudební činnost.

Druhý jmenovaný pro změnu za svůj dlouholetý podíl na rozvoji sportu v Hranicích, zejména atletiky, ať už jako trenér, rozhodčí nebo činovník. Vladimír Vypletalík nesl mimo jiné významný podíl na obnově stadionu SK Hranice a jeho modernizaci.

V předešlých letech ocenění také získali například provozovatelka Galerie M+M Anna Musilová, historik Jiří Nebeský či učitelka Taťána Jonasová.

David Král