Také na Hranicku se totiž výhledově rozjede projekt s názvem Pracovní návyky, jehož cílem je pro zmíněné skupiny obyvatel najít nové pracovní uplatnění.

„V rámci projektu budeme schopni poskytnout určitou dotaci novým pracovním místům a současně i pomoci se zajištěním financí pro nový typ třeba sociálního družstva nebo sociálního podniku," řekla Ivana Sládková, která pracuje na Fondu dalšího vzdělávání a je odborným garantem projektu.

Lidé, kterým se mnohdy i několik let nedaří sehnat zaměstnání a kteří možná pracují pomalejším tempem, zato jim ovšem nechybí zodpovědnost, jsou pro zástupce projektu Pracovní návyky v podstatě cílovou skupinou.

Aktivity, které jsou s hledáním možných uplatnění spojené, se budou souběžně realizovat v pěti krajích České republiky.

„Hledáme místní lídry, nějaký místní potenciál. Můžeme tak najít třeba malou dílnu nebo lidi, kteří už v podnikání něco vyzkoušeli a měli by možnost přibrat ke své činnosti ještě další dva nebo tři lidi. Ti by sice pracovali možná pomalejším tempem, ale jednodušší práci by zvládli," upřesnila Ivana Sládková s tím, že v této souvislosti se v zahraničí ve větší míře vytvářejí právě sociální podniky či sociální družstva.

Po důkladném zmapování dané lokality sociálními antropology přijde řada na jednání se samotnými uchazeči o zaměstnání. K přímé spolupráci prý dojde nejdříve letos v létě.

„Začneme těmto lidem ukazovat sadu možných nabídek, ovšem ne každý si musí vybrat z toho, co se v ní objeví. Současně se totiž u těchto nezaměstnaných bude zjišťovat, jestli také oni sami nemají chuť pustit se do něčeho nového, co je spojené s jejich koníčkem nebo rodinou. Něco z jejich zájmu by se tak mohlo překlopit do výdělečné práce," sdělila.

Už první fáze mapování oblastí antropology proběhne s vědomím představitelů úřadu práce, avšak bez jejich přímé účasti.