Představitele měst na cestách do zahraničí doprovázeli nejen úředníci některých odborů magistrátu, ale někdy i celé zájmové organizace.

Zatímco zástupci hranické radnice vyjeli letos do ciziny jen dvakrát, vedení přerovského magistrátu se o propagaci města za hranicemi naší země postaralo mnohem častěji.

Náklady na cesty však magisterští úředníci neupřesnili. „Nejsem kompetentní tyto údaje poskytnout,“ reagoval na dotaz pracovník finančního odboru města Antonín Horák.

Spolupráce s pěti městy

Přerov udržuje partnerství s několika městy. „Nejdelší je spolupráce se slovenským Bardějovem, nejkratší s polským městem Kedzierzyn – Kozle,“ informoval mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Podle jeho slov má Přerov vazbu také na města Cuijk v Holandsku, Ivano – Frankivsk na Ukrajině a Ozimek v Polsku. Všechna uvedená města, kromě ukrajinského, stačili přerovští představitelé během roku navštívit - některá i dvakrát.

Přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) měl ale letos navíc ve svém programu i cestu do Hannoveru, kam ho na pracovní schůzku pozvala přerovská Precheza.

Do zahraničí letos zavítali kromě primátora třeba i tajemník města Jiří Bakalík nebo náměstkyně primátora Elena Grambličková (ODS) a Šárka Krákorová Pajůrková (ČSSD).

„Partnerské vztahy mezi městy by se měly udržovat kvůli výměně zkušeností,“ soudí o tom náměstek primátora Josef Kulíšek (ODS).

Na nadační fond Přerov - Cuijk – sto tisíc

Zahraniční cesty jsou financovány z městského rozpočtu, ale také z evropských financí. Na hrazení nákladů, spojených s recipročními pobyty mezi holandským městem Cuijk a Přerov vznikl letos dokonce nadační fond, jehož založení podpořilo město částkou 100 tisíc korun.

„Fond slouží k úhradě nákladů spojených s oboustrannou návštěvou zástupců občanů a spolků Přerova a Cuijku. Návštěva měst se ovšem netýká jen představitelů magistrátu, ale i různých zájmových skupin. Tento fond nám zajistí financování i z jiných zdrojů, než jsou prostředky města,“ vysvětlila náměstkyně primátora Elena Grambličková (ODS).

Naposledy zamířila početná delegace z Přerova do polského Kedzierzyn – Kozle letos v září. Několikadenní návštěvy města se zúčastnili zástupci přerovského magistrátu, Domu dětí a mládeže Atlas a Taneční školy HIT.

„Nejlepší spolupráce je právě s Polskem, které je nám nejbližší svou slovanskou příbuzností,“ řekl tajemník města Jiří Bakalík. Podle jeho slov je hlavním cílem těchto cest uzavření společných projektů s partnerskými městy v nejrůznějších oblastech – sportu, školství nebo kultuře.

„Společné projekty mají totiž větší šanci na získání prostředků z Evropské unie,“ doplnila Hana Mikulová z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Podle jejích slov se tak díky společnému záměru polského města Ozimek a Přerova podařilo realizovat stavbu Památníku lovců mamutů v Předmostí a Dinoparku v Ozimku.

Některé evropské projekty mají totiž přímo v podmínkách uvedenu spoluúčast zahraničních partnerů. Podle jejích slov se cesty do zahraničí financují nejen z prostředků města, ale také z evropských peněz. „Jedná se o uznatelné náklady,“ upřesnila.

Hranice: letos jen tři cesty

Město Hranice udržuje spolupráci s partnerskými městy Hlohovec na Slovensku, Konstancin – Jeziorny v Polsku a Leidschendam-Voorburg v Holandsku.

Přitom nejdéle, od roku 1990, trvá spolupráce s Voorburgem, kam se zástupci hranické radnice teprve chystají. Za sebou už ale mají dvě cesty do slovenského Hlohovce.

Výměnných zahraničních pobytů se letos zúčastnili nejen zástupci města, ale i například hranický dětský pěvecký sbor či hudební kapely.

„Letos byly akce věnované spolupráci partnerských měst podpořeny grantem, a to v celkové částce 300 tisíc korun,“ upřesnil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Zástupce hranické radnice čeká v letošním roce poslední pracovní cesta počátkem příštího týdne, kdy zamíří do Voorburgu. Hranický starosta i místostarosta se na tamním náměstí zúčastní rozsvícení vánočního stromku, který pochází z Hranic.

„Strom dodáváme spřátelenému holandskému městu už od roku 2000,“ podotkla Jana Černá z Městského úřadu v Hranicích.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika