Zmíněna pražská vysoká škola totiž přišla o akreditaci, a tím pádem její studenti o možnost dokončení studia.

„Rozhodli jsme se, že nabídneme kolegiální pomoc studentům soukromé vysoké školy Pražského technologického institutu, a to formou přestupu do studijních oborů zaměřených na logistiku,“ uvedl rektor přerovské vysoké školy Ivan Barančík.

Přestup studentů bude podle jeho slov probíhat v souladu se zákonem o vysokých školách. Několik studentů PIT už zahájilo individuálně jednání o přestupu se studijním oddělením v Přerově.

„Tato nabídka je vedena snahou umožnit studentům zanikající školy dokončit studium v technickém oboru, který si původně zvolili. Pro výhodnost přestupu hovoří i to, že u studijních programů obou škol jde o většinovou shodu jednotlivých předmětů studovaných v obecném bakalářském základu z důvodu toho, že jak studijní program Pražského technologického institutu, tak i program Vysoké školy logistiky jsou technické,“ vysvětlil rektor Barančík.

Výše školného za akademický rok je také shodná. Nabídka přestupu studentů byla učiněna tento týden zakladateli Pražského technologického institutu.

O možnosti přestupu studentů PIT na VŠLG byli informováni zástupci Ministerstva školství mládeže, tělovýchovy a sportu ČR i zástupci Akreditační komise, kde tato nabídka byla přijata vstřícně.

Vysoká škola logistiky má akreditované bakalářské studijní obory s platností do roku 2014. Navíc má akreditovaný navazující magisterský studijní program, po jehož absolvování mohou studenti získat titul inženýr.

„Výuka bude probíhat v edukačním centru v Praze, kde již v současné době studuje 120 studentů,“ doplnil rektor Ivan Barančík.

Na Vysoké škole logistiky v Přerově studuje v současném období 650 studentů ve 4 bakalářských a v 1 navazujícím magisterském oboru. Vzdělávají se zde studenti z různých regionů České repliky a dokonce i ze Slovenska.

Důvodem je, že jako jedna z mála v republice nabízí technické vzdělání se zaměřením na logistiku.