Na radnici v Hranicích se v pátek dopoledne uskutečnila schůzka za účasti předsedů osadních výborů místních částí, zástupců vedení města a Správy železnic. Na jednání byly představeny dvě varianty vedení vysokorychlostní trati s tím, že konečný verdikt by mělo vyřknout v září ministerstvo dopravy.

„Představili jsme poměrně podrobné vizualizace k oběma variantám - V2 i V3, abychom se nebavili jen nad výkresy, ale nad něčím, co je pro běžného občana trochu uchopitelnější,“ řekl Marek Pinkava, projektový manažer, který má na starosti přípravu vysokorychlostní trati Praha - Brno - Ostrava.

Jezernický viadukt
K Jezernickým viaduktům postaví cyklostezku, vedle pak rychlotrať

"Trojka" nižší a o dvě miliardy levnější

Zatímco varianta číslo 2 by neznamenala zásah do zastavěné části, finančně výhodnější a levnější varianta 3 s ním naopak počítá.

„Obě varianty se liší ve výškové úrovni. Varianta V2 znamená, že bude trasa umístěna poměrně vysoko nad terénem a na celém severozápadním okraji Hranic by vznikla poměrně dlouhá betonová stavba - viadukt, který by byl místy 20 až 30 metrů vysoký. Tloušťka konstrukce, která ponese vlaky, je asi tři metry, a nad ní by byla tři až čtyři metry vysoká protihluková stěna. Vznikl by tedy poměrně tlustý betonový pás, který by ohradil Hranice. Varianta 3 by to celé položila výrazně více k úrovni terénu a místy i zahloubila. Myslíme si, že je to pro krajinný ráz lepší,“ přiblížil.

„K tomu, abychom to ale mohli udělat, musíme v Hranicích dvakrát posunout stávající trať, abychom ji nekřížili tam a zpátky - a to je také předmětem námitky občanů. Původní trať by se totiž posunula blíže k Drahotuším. Varianta číslo 3 je asi o dvě miliardy levnější, protože je zde výrazně menší rozsah mostních objektů,“ vysvětlil.

Patnáct minut do Ostravy či Olomouce

Vysokorychlostní trať, která se má začít budovat v letech 2025 až 2026, je pro Hranice významná.

„Hranice jsou jedním z míst, kde by měly vysokorychlostní vlaky zastavovat - ne ty hlavní mezinárodní expresy, ale nižší úrovně vlaků. Zkrácení doby cestování bude výrazné - cesta z Hranic do Ostravy potrvá 15 až 20 minut, stejně jako do Olomouce. Vlaky na nové trati pojedou rychlostí až 320 kilometrů v hodině, ty pomalejší zhruba 200 kilometrů,“ upřesnil Marek Pinkava.

S posunutím původní trati blíže k Drahotuším ale obyvatelé této místní části nesouhlasí. Pod peticí je téměř pět set podpisů a další přibývají.

„Varianta 2 byla mezi Klokočím a Drahotušemi v zeleni, mimo zásah do nemovitostí v Drahotuších. Na jednání počátkem června nám byla ale představena varianta 3, která se přibližuje k Drahotuším a bude mít velký vliv na život obyvatel. My jen říkáme svůj názor a doporučujeme, abychom se vyhnuli tomu, že v lokalitě u nádraží, která je obydlená, budou muset lidé své nemovitosti prodat,“ shrnula námitky místních předsedkyně osadního výboru v Drahotuších Vlasta Zapatová. Záměr se dotýká i místních částí Velká a Slavíč.

Vizualizace VRT Přerov - Bohumín. Drahotuše
Rychlodráha Přerov - Ostrava už má smlouvy na projekty, stavba VRT se přiblížila

Radnice: Chceme studie, ne emoce

Vedení hranické radnice navrhne doplnění hlukové studie.

„Nechceme se rozhodovat na základě obrázků a čar na mapě, nás budou zajímat hlukové a vibrační studie, a jaký to bude mít konkrétní dopad na celé území. Chceme apelovat na ministerstvo dopravy, ať se nerozhoduje jen na základě financí, ale podle toho, jaký bude mít stavba vliv na krajinu a obyvatele,“ řekl místostarosta Daniel Vitonský.

Hranice chtějí zaslat dopis na ministerstvo dopravy, ve kterém požádají o odložení termínu rozhodnutí.

„Chceme mít k dispozici všechny vibrační a hlukové studie. Hluková studie se nebude zabývat pouze hlukem z trati, ale bude brát v potaz i hluk ze stávajících silničních staveb. V tuto chvíli bychom se rozhodovali jen na základě emocí - podle toho, co se nám líbí, a co ne. A to by bylo špatně,“ uzavřel.