„Vysokorychlostní trať usnadní cestování mezi velkými městy, ale pomůže i obyvatelům z menších obcí. Budou mít přístup k rychlému způsobu dopravy a zkrátí se jim cesty. S realizací prvních pilotních úseků bychom rádi začali v roce 2025,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Propojení se stávající železniční sítí podle ní přinese výrazné zkrácení několikahodinových cest.

První úsek vysokorychlostní trati Moravská brána uleví nejzatíženějšímu úseku české železnice, ve kterém se stýkají evropské i národní železniční koridory.

„Začíná u Přerova v železniční stanici Prosenice a končí u Hranic na Moravě, odkud má trať pokračovat druhou částí až do Ostravy. Projekt počítá i se sjezdem do dnešní stanice Hranice na Moravě a přípravou na pokračování vysokorychlostní trati od Prosenic pro vlaky, jedoucí na Brno a na Olomouc,“ upřesnila.

VIZUALIZACE VRT Přerov - Bohumín

Zdroj: Youtube

VRT - úsek Přerov – Ostrava
— Novostavba vysokorychlostní tratě v délce přes 70 km
— Výhradní provoz vlaků osobní dopravy
— Návrhová rychlost až 350 km/h
— Jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení ETCS
— Cestovní doba Přerov – Ostrava cca 15 minut
— Posílení kapacity II. a III. tranzitního železničního koridoru
— Výhledové prodloužení přes Bohumín na hranice s Polskem
Zdroj: SŽDC

Vylepší i nádraží v Hranicích?

Součástí tendru je i dokumentace EIA - tedy posouzení vlivů stavby na životní prostředí, nebo zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti.

Vybraný dodavatel má také zpracovat záměr projektu na rekonstrukci železniční stanice v Hranicích pro Centrální komisi Ministerstva dopravy, která posoudí rozsah a smysluplnost projektu.

„Rekonstrukcí nádraží včetně výpravní budovy bychom chtěli umožnit cestujícím přístup k rychlé železnici a vlakům, odbočujícím z vysokorychlostní trati směrem na Valašsko a Slovensko,“ zmínila. Celková hodnota veřejné zakázky činí až 195 milionů korun v případě využití veškerého možného opčního plnění.

TRASA VRT Přerov - Bohumín

Zdroj: Youtube

Unikátní výhybka v Prosenicích

Větší komfort na trati má přinést také modernizace železničního uzlu v Přerově, která právě probíhá.

"Kvůli investici za téměř čtyři miliardy korun se nedávno uzavřely podjezdy v Lýskách a Předmostí - první byl zbourán a na jeho místě vyroste nový, v Předmostí se most rozšíří asi o metr, což zlepší obslužnost kolejí," přiblížil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Dělníci na jaře také položili na trati v Prosenicích unikátní výhybku, která má zvýšit rychlost projíždějících vlaků při jízdě do odbočky ze 100 na 160 kilometrů v hodině.