Netradiční formou zde na zhruba patnácti informačních panelech přibližují dějiny města, jeho památky a přírodní zajímavosti, stejně tak i podniky a továrny či zájmová sdružení.

„Vystavené panely vznikly v rámci projektového vyučování. Během dvou dní děti sbíraly různé informace o městě a ty pak zpracovávaly. Každá třída se zaměřila na určitou oblast, například na dějiny, historické osobnosti či přírodovědné zajímavosti,“ uvedl ředitel školy Vítězslav Hons.

Do přípravy výstavy se zapojily všechny děti. Od prvňáčků až po ty nejstarší.