Vernisáž pod záštitou senátorky Jitky Seitlové proběhne ve čtvrtek 1. března od sedmnácti hodin ve dvoraně hranického zámku. 

Výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu reflektuje období násilné kolektivizace v době komunistického režimu, kdy došlo k zásadní proměně venkova, jejíž důsledky jsou patrné dodnes i v našem regionu.

„Výstava připomíná těžké osudy vysídlených rodin a sedláků, kteří se stali oběťmi tehdejší propagandy. Velkostatkáři i drobní rolníci nejenže přišli o svou půdu, ale končili ve věznicích a pracovních táborech, jakožto nepřátelé státu,“ informovala asistentka senátorky Jitky Seitlové, Alžběta Guryčová.  

„Je to po listopadu 1989 vůbec první výstava, která zachycuje existenci selského stavu na českém území od období Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a socialismus až k současnosti. Na dobu války a komunismu se samozřejmě zaměřuje nejvíc,“ vysvětlil jeden z autorů výstavy, historik Ústavu pro studium totalitních režimů, Jiří Urban. (kra)