„Jednalo se o poslední úkol celého projektu. Spočíval v tom, seznámit veřejnost s průběhem dvouletého vzdělávacího programu," přiblížila účel výstavy Jana Březinová ze ZŠ 1. máje.

„Mezi nejzdařilejší části patří například mezinárodní slovník zaměřený na toleranci, v němž jsou hesla přeložena do deseti jazyků," vypíchla pedagožka jednu z vystavovaných pra­cí.

Projektu se účastnili žáci druhého stupně. „Ze zemí se vedle nás zapojilo Turecko, Slovinsko, Polsko a Španělsko. Děti tak mohly v rámci Erasmu navštívit státy s rozličnými tradicemi i stylem života, seznámit se s odlišnými způsoby vyučování, a především si procvičit angličtinu," objasnila Jana Březinová.

„Největší kulturní šok nás čekal v Turecku, kde jsme měli pocit, že jsme vycestovali nejen po evropském kontinentu, ale i v čase. Ať už jde o oblečení či bydlení. Při návštěvě národního praku nás třeba doprovázela ozbrojená stráž, aby nás nenapadl medvěd. Byl to zážitek, " vzpomněla návštěvu země půlměsíce.

Také hraničtí studenti se pochopitelně ujali role hostitelů.

„Zahraničním hostům jsme ukázali třeba hrady Bouzov a Helfštýn, a samozřejmě také hlavní město," přiblížila Jana Bžezinová.

Příští týden proběhne v Polsku slavnostní ukončení projektu.

„Pochopitelně se budeme pokoušet v další mezinárodní spolupráci pokračovat," zakončila pedagožka. 

Autor: David Král